Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslutade vid sitt sammanträde på onsdagen bland annat om att fortsatt finansiera MedPro Steps under 2023. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att undersöka möjligheter och fördelar med att driva uppdraget i egen regi inför beslut att påbörja offentlig upphandling med verksamhetsstart 1 januari 2024.

Öppenvårdsmottagningen MedPro Steps, som arbetar med att hjälpa personer att bli kvitt beroendeframkallande läkemedel, får 10,2 miljoner kronor för att kunna bedriva verksamhet även under 2023.

Koncernkontoret har gjort en behovsanalys som visar att det finns ett långsiktigt behov av insatsen i Västra Götalandsregionen så därför beslutade HSS även att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att undersöka möjligheter och fördelar med att driva uppdraget i egen regi inför beslut att påbörja offentlig upphandling med sikte på verksamhetsstart 1 januari 2024.

MedPro Steps fick 2019 uppdraget med att hjälpa personer att trappa ner och avsluta behandling med beroendeframkallande läkemedel. Aktuella läkemedel är grupperna smärtstillande (opiater), lugnande eller sömngivande (bensodiazepiner). MedPro Steps är en öppenvårdsmottagning som tar över när vårdcentralens insatser är uttömda. Under de tre år som verksamheten varit i gång har totalt nära hundra patienter helt trappat ut de läkemedel de varit beroende av.

 

Sammanträdets handlingar

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ledamöter

Kontakt:

Pär Lundqvist (L), ordförande, 070-240 57 68
Madeleine Jonsson (MP), 1:e vice ordförande, 070-220 79 23
Kerstin Brunnström (S), 2:e vice ordförande, 072-710 17 77
Kaarina Sundelin, t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör, 076-136 83 98 

Thomas Schulz Rohm, kommunikatör, 0700-20 79 72

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Taggar

hss

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se