Nuvarande avtal om specialistvård vid närsjukhusen i Lysekil, Strömstad och Bäckefors löper ut 31 oktober 2022 och kan inte förlängas. En ny upphandling av vården för tiden därefter kommer därför att genomföras, efter beslut av norra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Idag är det Aleris Närsjukvård i VGR AB som har avtal med norra hälso- och sjukvårdsnämnden om att ge specialistvård vid närsjukhusen i Fyrbodal.  Avtalet omfattar barn-och ungdomsmedicin, internmedicin, gynekologi, hud inklusive ljusbehandling, logopedi, radiologi (röntgen), öron-näsa-hals och ögon.

Till grund för den nya upphandlingen ligger en behovsöversyn från Koncernkontoret i Västra Götalandsregionen (VGR). Bedömningen är att VGR:s egna sjukhus i dagsläget inte har kapacitet att ta över vården i sin helhet och att en ny upphandling bland annat mot den bakgrunden ska göras.

Avtalsvärdet ska vara detsamma som i det nuvarande avtalet, och innehålla möjligheter till utökning om VGR tar beslut om att mer sjukvård ska flyttas ut till närsjukhus eller andra specialistmottagningar.

 

Kontaktpersoner:

Linda Jansson (M), ordförande, tel. 070 - 216 13 79

Margareta Fredriksson (L), 1: vice ordförande, tel. 070 - 631 74 17

Annica Erlandsson (S), 2:e vice ordförande, tel. 070 - 236 52 44

Marianne Laiberg, regionutvecklare, tel. 070 - 316 66 28

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, tel. 076 - 112 21 68

 

Om norra hälso- och sjukvårdsnämnden:

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Bengtsfors, Dals-Ed,  Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning​.

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se