Konceptet Samverkande sjukvård kommer att finnas i alla kommuner i Fyrbodal även efter årsskiftet. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände vid sitt sammanträde den 15 december avtal med samtliga berörda kommuner.

Avtalen innebär att kommunernas sjuksköterskor kan göra tillfälliga sjukvårdsinsatser hos kommuninvånare även om dessa inte har kommunal hemsjukvård. Avtalen om insatser gäller dygnet runt.

Uppdrag kan till exempel komma från 1177, ambulanssjukvården, vårdcentral/jourcentral, hemtjänst eller sjukhus, som alla är en del av konceptet Samverkande sjukvård. Avsikten och målet är att förbättra och utveckla samverkan mellan alla involverade för att öka tryggheten och tillgängligheten för invånarna och utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt.

Nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet och de nya avtalen som nu kommer att skrivas löper tills vidare.

Trollhättan gick med i Samverkande sjukvård från 15 april 2021 och har redan ett avtal som sträcker sig efter årsskiftet.

 

Kontaktpersoner:

Linda Jansson (M), ordförande, tel. 070 - 216 13 79

Margareta Fredriksson (L), 1: vice ordförande, tel. 070 - 631 74 17

Annica Erlandsson (S), 2:e vice ordförande, tel. 070 - 236 52 44

Ulrika Söderlund, Koncernkontoret, ansvarig tjänsteperson för norra hälso- och sjukvårdsnämnden, 072-542 42 39

 

Jörgen Andersson, Koncernkontoret, kommunikatör, tel. 076 - 112 21 68

 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Bengtsfors, Dals-Ed,  Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning​.

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se