Efter en välförtjänt helgvila har vi mobiliserat oss för att fortsätta arbetet med att hämta hem så många som möjligt av de kärl vi inte kunde tömma förra veckan på grund av snöovädret.

Fotograf/Källa: KSRR

Alla tillgängliga resurser är aktiverade även idag och flera av våra bilar är fortsatt dubbelbemannade.

Fortfarande är det dock många vägar som inte hunnit bli skottade och vi påminner om att det behöver vara skottat kring kärlen för att vi ska kunna tömma dem. Även vägen mellan kärl och hämtplats (max tre meter) ska vara snöröjd, utan vallar och om det behövs, halkbekämpat.

Temperaturen har krupit upp mot nollan vilket tyvärr försvårar arbetet ytterligare då den packade snön luckras upp, vilket i sin tur kan försämra framkomligheten ytterligare.

Om det otömda kärlet är fullt går det bra att lägga avfallspåsarna i en säck (motsvarande kärlets storlek) och ställa ut den vid kärlet, så tas den också med vid nästa tömning.

Låt kärlet stå framme mellan 06.00 och 22.00, eller tills de är tömda. Handtaget ska vara vänt mot vägen/hämtplatsen och sopa gärna bort snön från locket.

Tömning av slam och fett utförs som vanligt i samtliga medlemskommuner.

Presskontakter

Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

   072-466 57 31

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77