Under hösten har vi kunnat läsa otaliga skildringar av hur barn och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar drabbas av minskad eller helt indragen personlig assistans. Redan tidigt krävde RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, ett krismöte med ansvarig minister Åsa Regnér, ett möte som inte blivit av. RBU har då vänt sig till statsminister Stefan Löfvén med begäran om krismöte. Men något besked har inte kommit.

- När mat och andning inte längre betraktas som grundläggande behov och assistansbeslut dras in på löpande band, då är det kris, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU. Det är frustrerande att regeringen inte tar den akuta situationen på allvar.

Sedan Försäkringskassan fick regleringsbrevet för 2016, där det står att myndigheten ska ”bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar” har ungefär 300 personer, alltså omkring en person om dagen, fallit ur assistanssystemet. Det handlar om människor med mycket omfattande behov, till exempel barn som inte kan äta med munnen utan måste sondmatas, barn med andningssvårigheter och epilepsi. Försäkringskassans hårdare bedömningar är en effekt av regleringsbrevets formulering. Någon konsekvensanalys har inte gjorts. RBU kräver ett omedelbart nödstopp för indragna assistansbeslut och ett krismöte med statsministern snarast.

Presskontakter

Johan Klinthammar

Förbundsordförande

johan.klinthammar@rbu.se

072-250 88 31