Norra hälso- och sjukvårdsnämnden förstärker under en period sin uppföljning av Närhälsan Bäckefors vårdcentral gällande förskrivning av beroendeframkallande läkemedel.

Beslut om detta väntas vid nämndens sammanträde 28 oktober då en nyligen avslutad journalgranskning i ärendet ska behandlas.

Journalgranskningen har gjorts mot bakgrund av att ordinarie uppföljning vid olika tidpunkter visat på en hög förskrivning av beroendeframkallande läkemedel jämfört med genomsnittet i regionen. Både nyförskrivning och fortsättningsförskrivning av bensodiazepiner och opioider har granskats.

Generellt bedöms journalanteckningarna vara välskrivna, innehållsrika och informativa vilket talar för ett i de flesta avseenden tryggt och patientsäkert handläggande. Gällande beroendeframkallande läkemedel saknas dock ofta uppgifter som enligt gällande riktlinjer bör värderas vid receptförskrivning.

Det handlar till exempel om uppgifter kring tidigare beroendeproblematik, om alternativ behandling rekommenderats, och om man gjort en gemensam plan för både behandling och nedtrappning.

Förutom förstärkt uppföljning under en tvåårsperiod föreslår Koncernkontoret också att nya journalgranskningar under samma period görs, och att en så kallad anmodan om rättelse till verksamheten tas fram för att säkerställa efterlevnaden av regionala medicinska riktlinjer.  Koncernkontoret ska också lämna en anmälan om tillsynsärende till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

- I Västra Götalandsregionen finns stöd för vårdcentraler i processen att minska förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel, säger Ulrika Söderlund, ansvarig tjänsteperson för norra hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Man kan till exempel genom resurser knutna till Kunskapsstöd för psykisk hälsa få stöd ute på den enskilda vårdcentralen i att sätta ut läkemedlen och kunskap om alternativa behandlingsstrategier. För de patienter där dessa insatser inte räckt till finns en särskild öppenvårdensenhet dit vårdcentralerna kan remittera patienten. Det är bland annat kring detta som vi nu kommer att fortsätta dialogen med Närhälsan Bäckefors, säger Ulrika Söderlund.

 

Kontaktpersoner:

 • Frågor om den genomförda granskningen:
  Anna Aronsson, regionutvecklare Koncernkontoret, tel. 076-946 56 01 
   
 • Frågor kring fortsatt hantering i norra hälso- och sjukvårdsnämnden: 
  Ulrika Söderlund, Koncernkontoret, ansvarig tjänsteperson för norra hälso- och sjukvårdsnämnden, tel. 072-542 42 39
   
 • Kommunikatör:
  Jörgen Andersson, Koncernkontoret, tel. 076-112 21 68

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Bengtsfors, Dals-Ed,  Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning​.

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se