Den svenska dyslexirörelsen har länge kämpat för allas rätt att lära sig läsa. Samtidigt har vi även kämpat för rätten att få använda hjälpmedel. Talsyntes och talböcker är exempel på hjälpmedel som gör det möjligt att läsa med öronen.

Ett barn läser genom att följa med i boken med fingret. Fotograf/Källa: Marja Beckman

I höstas menade ett par debattörer att dessa hjälpmedel hindrar barn från att lära sig läsa. Vi ser inte någon motsättning 
mellan att lära sig läsa och att använda kompensatoriska hjälpmedel. Barn kan lära sig läsa samtidigt som de får använda 
talsyntes. 

Vad vi oroar oss för är de barn med dyslexi som inte får använda hjälpmedel. De får det svårare att komma åt innehållet i texter. De stängs ute från kunskap.     

Med anledning av debatten har vi tagit fram nio punkter om hur vi ser på läsning:

  1. Alla barn ska få möjlighet att lära sig läsa på traditionellt sätt.
  2. Barn med dyslexi behöver tidigt få extra stöd för att lära sig läsa. 
  3. Personer med dyslexi läser långsammare än andra även efter träning. 
  4. Elever med dyslexi behöver lästräna men de behöver också hjälpmedel för att inte hamna efter i skolan.
  5. Vuxna med dyslexi kan behöva hjälpmedel för att klara arbetslivet och för att kunna vara fullt delaktiga i samhällets alla delar.
  6. Att inte kunna läsa på traditionellt sätt är ett stigma som kan överbryggas med hjälpmedel.
  7. Den som läser med öronen tar in samma skriftliga språk som den som läser med ögonen. 
  8. Den som läser med öronen utvecklar också sitt ordförråd och sin grammatiska förmåga.
  9. Rätten att komma åt innehåll i texter är i högsta grad en fråga om demokrati! 

 

Vid frågor kontakta:

Bengt-Erik Johansson, Förbundsordförande Dyslexiförbundet
bengt.erik.johansson@dyslexi.org

Christina Hellman, Ordförande Svenska Dyslexiföreningen
chhellman@gmail.com

Fredric Helgesson, Ordförande Föräldraföreningen för Dyslektiska barn
dyslexi@fdb.nu


Presskontakter

Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

   073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

   0706727780

Sara Rydin

Kommunikatör

sara.rydin@dyslexi.org

   +46 73 725 69 19