I december examineras sju vårdbiträden från Göteborgs folkhögskola i Biskopsgården. Kursdeltagarna har läst vårdkurser under tre terminer med möjlighet att få språkstöd på sitt modersmål vilket visade sig vara en succé.

Nadem och Masha är två av de som gått kursen. Fotograf/Källa: Göteborgs folkhögskola

Det här är den första kullen av vårdbiträden som har haft chansen att studera med språkstöd på folkhögskolan. Biträdande rektor Sören Vad berättar att man sett ett behov av att kunna erbjuda kurser med möjlighet att få extra stöd med svenskan: 

– För personer med annat modersmål än svenska och motivation för att jobba inom sjukvården är kursen en bra väg in på arbetsmarknaden. Kombinationen av studier inom vård och omsorg och språkstöd öppnar dörrar för många som hittills har haft svårt att hitta jobb och ger samtidigt kompetensförstärkning till sjukvården och äldreomsorgen (en del av Äldreomsorgslyftet). 

 Utbildningen ges i Biskopsgården och motsvarar de första åttahundra poängen på gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Mansoore Hosseini är en av deltagarna som har gått kursen. Mansoore är nöjd med upplägget: 

- Jag tycker om att arbeta med äldre personer. Jag önskar att många vill jobba i äldreomsorgen då jag själv kommer att bli gammal en dag. 

Många läser vidare till undersköterska 

Efter att kursen är klar har deltagarna möjlighet att söka arbete inom vården. Alla i klassen har dock valt att läsa vidare på folkhögskolan. Målet är en undersköterskeexamen: 

– Efter utbildningen har man chans att komplettera med ett påbyggnadsår för att bli undersköterska. Det är väldigt glädjande att så många stannar kvar och får en gedigen yrkesutbildning, säger Lotta Ekberg, kursansvarig vårdlärare.  

--- 

Info om Göteborgs folkhögskola 

Göteborgs folkhögskola drivs av Västra Götalandsregionen och finns vid Nya Varvet och Biskopsgården.  
Kontakt för mer information om kursen:  
Lotta Ekberg, 072-203 62 53, charlotta.ekberg@vgregion.se 

Länk till kurshemsida: 
https://gbg.fhsk.se/kurser/vardbitrade/ 

Presskontakter

Anders Ahlström

Förvaltningschef

anders.ahlstrom@vgregion.se

   076-775 48 40