Johan Granlund, forskare och läkare på Närhälsan Lysekil vårdcentral, undersöker i en avhandling bland annat eventuell kopplingen mellan divertikelsjukdom – vilket är fickor i tjocktarmen - och tjocktarmscancer. Även sjukdomens ärftlighet och risken för behov av sjukhusvård undersöktes.  Nyligen disputerade Johan Granlund vid Karolinska Institutet i Stockholm med sin avhandling.

Divertikelsjukdom innebär att man har så kallade tarmfickor på tjocktarmen. De flesta med tarmfickor får inga symtom eller besvär men om det blir inflammation i tarmfickan får man ont i magen. Ofta kan man behandlas i primärvården men svårare tillstånd kräver sjukhusvård och i vissa fall kirurgisk behandling, där den del av tarmen som innehåller den inflammerade tarmfickan opereras bort.  

- Avhandlingen visar att det finns en betydande ärftlighet för sjukdomen vilket tidigare varit okänt, säger forskaren och läkaren Johan Granlund.

Avhandlingen som är baserad på de svenska nationella hälsoregistren, pekar även mot att divertikelsjukdom inte ökar risken för tjocktarmscancer, vilket man tidigare befarat, samt att det är en vanlig sjukdom i Sverige. Risken för att någon gång under livet läggas in på sjukhus för divertikelsjukdom är 5% för kvinnor och 3% för män.

- Resultaten kan vara av nytta när läkare planerar patientens uppföljning av sjukdomen, vid prioritering av resurser i hälso- och sjukvården samt för vidare forskning kring orsaksmekanismer till att sjukdomen uppstår. Bland annat därför är det så givande att kunna kombinera läkararbetet på vårdcentralen med forskning, menar Johan Granlund.

Johan Granlunds forskning är ett samarbete mellan FoUU-centrum Fyrbodal och Karolinska Institutet i Stockholm. 

Läs avhandlingen här

Kort om Johan Granlund
Johan Granlund arbetar som läkare och medicinsk rådgivare på Närhälsan Lysekil med filial Skaftö och har sedan 2009 studerat divertikelsjukdom på Karolinska Institutet, medicinska institutionen.

FoUU-centrum Fyrbodal
FoUU-centrum Fyrbodal stödjer forskning- och utvecklingsarbete i både offentlig och privat primärvård samt i folktandvården i det geografiska område namnet anger. FoU-arbetet bedrivs i de flesta verksamheter och bland alla personalkategorier.

För ytterligare information, kontakta
Johan Granlund Närhälsan Lysekil vårdcentral
Epost: johan.granlund@ki.se
Mobilnr: 070-7441707

Inger Hansson
FoU-koordinator, Närhälsan FoU Primärvård
Tel: 031–3460667, mobilnr: 070-5913825


Presskontakter

Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

   0722-015549