Denna typ av ”nomadarbete” ska Maria Normark, lektor i medieteknik vid Södertörns högskola, kartlägga i ett forskningsprojekt. Dessa lösa grupperingar av människor samarbetar men har inte någon gemensam plattform. Man har inte gemensamma arbetstider eller gemensam arbetsplats. Alla har sina egna tekniska hjälpmedel.

– Genom fältstudier ska jag ta reda på vad folk egentligen gör med tekniken och tar den till sig, berättar Maria Normark. Hur överbrygger de problem? Vad behövs ytterligare för de här grupperna?

Satsning på kvinnliga forskare
Maria Normark inleder från och med 1 juli 2010 arbetet med projektet ”Nomadic Interaction Models: On Adoption and Adaption of Mobile Technologies”. Hon är en av femton kvinnliga disputerade forskare som fått halva sin finansiering betald av VINNOVAs VINNMER-program.  Den andra hälften finansieras av Södertörns högskola och Mobile Life VINN Excellence Center på Stockholms universitet.

VINNMER inriktar sig främst på att förstärka möjligheten till forskarmeritering efter doktorsexamen för disputerade forskare inom områden med behov av bättre könsbalans på senior nivå.

Kontakt
Maria Normark, lektor i medieteknik Södertörns högskola: maria.normark@sh.se, 08-608 45 35
Eleonor Björkman, presskontakt Södertörns högskola: 08-608 5 62 eller 070-286 13 32

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876