Arbetet med det nya Axevalla Hästcentrum fortskrider som planerat, men på grund av en försening i anbudsförfarandet kommer beräknad inflyttning bli under 2024.

Förseningen beror på att ett av de tre anbudsgivande byggföretagen begärde överprövning vilket uteslöt de andra två. Västfastigheter avbröt då upphandlingsförfarandet enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) eftersom det inte var fullvärdig konkurrens.
– Västfastigheter går nu ut med en ny upphandling där de hoppas få in flera anbud och har gott hopp om att hålla den nya tidsplanen, säger Yvonne Kjell, förvaltningschef på Naturbruksförvaltningen.

Kontakt:
Yvonne Kjell, förvaltningschef
Tel. 0722-37 87 34
E-post: yvonne.kjell@vgregion.se

Presskontakter

Jessica Dahlberg

Presskontakt

jessica.c.dahlberg@vgregion.se

   0730-98 37 02

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

   070-0823527