I dagarna har RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) lanserat en kampanj som kritiserar Försäkringskassans hantering vid ansökningar om statlig personlig assistans. RBU uppmanar Försäkringskassan att följa de lagar som finns för att värna om barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras rätt till statlig personlig assistans.

Det sätt på vilket Försäkringskassan bemöter familjer som ansöker om personlig assistans bryter mot svensk lag anser RBU. 
 
- När föräldrarna kontaktar mig och berättar hur Försäkringskassan hanterar deras ansökningar blir jag arg och frustrerad. Försäkringskassan misstror inte bara föräldrars utsagor utan även de läkarintyg som styrker barnens behov. Allt för att kunna avslå ansökningar om personlig assistans menar Johan Klinthammar, förbundsordförande i RBU. 
 
Statlig personlig assistans ingår i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att få rätt till personlig assistans krävs att den sökande kommer upp i 20 timmars grundläggande behov per vecka. Behoven är andning, måltider, personlig hygien, av- och påklädning och kommunikation samt annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade.
 
Regeringen har i tidigare regleringsbrev påverkat Försäkringskassan i sin hanteringsprocess till den punkt vi nu befinner oss i nu. Vi kräver att regeringen tar tag i myndigheten och ser till att det blir en myndighet som hjälper i stället för stjälper. Jag kan inte se det på något annat sätt än att Försäkringskassan medvetet bryter mot lagen, både mot LSS och mot barnkonventionen, säger Johan Klinthammar. 
 
För att upplysa allmänheten om vad som pågår har RBU i dagarna lanserat en kampanj med fyra filmer där barn och familjer delar med sig av erfarenheter om statlig personlig assistans. Alla fyra filmer finns på RBU:s hemsida. Tryck här.
 
 
 

Presskontakter

Johan Klinthammar

Förbundsordförande

johan.klinthammar@rbu.se

072-250 88 31