Torsdag den 5 oktober infaller Världsdyslexidagen. Den uppmärksammar vi med kampanjen #formadinbokstav. Var med du också! 

Fotograf/Källa: Tack till Uppsala Ungdomscirkus och Lisbet Spörndly/fotograflisbet.se

Lek och erövra språket.
Bokstäver kan vara knepiga,
ibland står de inte ens stilla.
Brotta ner bokstav för bokstav
och gör dem till dina.
Skratta åt dem. Älska dem.
Steg för steg kan du erövra språket
och göra det till ditt.

Forma din bokstav nu.

 

Hur går det till?
Forma din favoritbokstav. Använd vilket material du vill. Fotografera och dela på sociala medier med hashtaggen #formadinbokstav. Berätta om kampanjen för dina vänner, på barnens förskolor och skolor och på ditt arbete. Hjälp oss sprida vårt budskap. 

Varför en kampanj?
Syftet med Världsdyslexidagen är att öka medvetenheten om läs- och skrivsvårigheter. I Sverige uppmärksammar vi dagen med kampanjen Forma din bokstav på sociala medier. Vi vill locka till lek med bokstävernas former och ljud. Den leken stärker våra barns språkliga förmågor och gör det lättare för dem att lära sig läsa och skriva. Kampanjen är också ett sätt att avdramatisera läs- och skrivsvårigheter. 

Vad är Världsdyslexidagen?
Världsdyslexidagen infaller alltid på torsdagen under den Europeiska Dyslexiveckan. Den i sin tur pågår i år mellan den 2 och 8 oktober. Världsdyslexidagen heter på engelska World Dyslexia Day. Initiativet till Världsdyslexidagen togs för tre år sedan av den Europeiska Dyslexiorganisationen, EDA, och den Brittiska dyslexiorganisationen, BDA. I Sverige initierade vi redan förra året kampanken #formadinbokstav. Förhoppningen är att det ska bli en återkommande aktivitet under Världsdyslexidagen.

Bakom kampanjen står Dyslexiförbundet, Föräldraföreningen För Dyslektiska Barn, Svenska Dyslexiföreningen, Svensk biblioteksförening och Läsrörelsen. Läs mer på dyslexi.org

Tack till Uppsala Ungdomscirkus och Lisbet Spörndly/fotograflisbet.se


Presskontakter

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12