Jordens Vänner ställer sig starkt kritiska till dagens besked från regeringen om tillåtelse för fortsatt planering av en gruva i Gállok utanför Jokkmokk. Företags rättigheter kan inte gå före urfolksrättigheter och miljöns välstånd, menar organisationen.

- Dagens besked om att regeringen ger klartecken för en gruva i Gállok är allvarligt, framförallt med tanke på att all fakta om hur olyckliga konsekvenserna av projektet kan bli har lagts fram så tydligt, och hur så otroligt många människor protesterat mot detta i så många år, säger Nastaran Zargari, ordförande för Jordens Vänner.

Samebyarna i området har sedan 2013 pekat på de katastrofala följder gruvan skulle innebära för deras framtida renskötsel. Experter har uttalat sig om riskerna för miljön i området samt för det närliggande Lule älv som är en viktig vattentäkt för hela Lule älvdal. UNESCO har starkt avrått från gruvbrytning då risken för allvarlig miljöpåverkan på världsarvet Laponia är alltför hög och nyligen yttrade sig FN med uppmaningen till regeringen om att säga nej till gruvan då den äventyrar mänskliga rättigheter, miljö och klimat. 

- Beslutet gynnar framförallt ett enda bolag under en kort period. Den vinsten står verkligen inte i proportion till de negativa effekter detta får för områdets samer, lokalbefolkningen och miljön runt Jokkmokk, världsarvet Laponia och i Lule älvdal, säger Nastaran Zargari.

Ändå väljer nu regeringen att besluta tillåtlighet till projektet, något som Jordens Vänner anser är mycket allvarligt med tanke på de starka intrång på samernas rättigheter staten gjort och fortfarande gör. Jordens Vänner anser även beslutet vara demokratiskt oroande då det innebär gynnande av ett företag under en kort period samtidigt som det inte garanterar långsiktigt hållbara jobb för lokalbefolkningen. Sverige är det land i världen som har lägst beskattning på mineraler, vilket gör det attraktivt för gruvföretag. Nastaran Zargari fortsätter:

- Vi kommer att fortsätta arbeta i solidaritet med samer och lokalbefolkning som direkt drabbas, för att projektet helt enkelt inte ska genomföras. Till att börja med uppmanar vi regeringen att dra tillbaka sitt stöd för gruvan, sedan kräver vi att Sápmi fredas från angrepp av det här slaget, att Sverige skriver på ILO-konventionen 169 för urfolks rättigheter samt att Sveriges minerallag ändras. 

 

Presskontakt: Lovis Aaröe, kommunikatör Jordens Vänner, 072 32 88 374, lovis@jordensvanner.se

Foto: Mose Agestam