Under två år kommer företag i regionen att coachas med information, goda exempel, verktyg och energiråd för grön omställning. För att genomföra detta har Energikontor Sydost fått medel från REACT-EU, samt Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Fotograf/Källa: Unsplash

Under två år kommer Energikontor Sydosts energiexperter att metodiskt coacha företag i Kronoberg och Kalmar län med information, goda exempel, verktyg och energiråd för att stötta företagen med sin gröna energiomställning.  

”Vi på Energikontor Sydost är glada över att kunna arbeta vidare med att stötta näringslivet i Kalmar och Kronobergs län till att bli mer hållbara. Vi kommer att kunna erbjuda rådgivning till företag för att de ska få fart på sin gröna omställning och att komma i gång med sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om inledande samtal, rådgivning om var man kan hitta finansiering och handpåläggning i form av energirådgivningsbesök. Allt i syfte att få i gång företagen att ställa om till ett hållbart energisystem”, säger Lena Eckerberg som är utvecklingschef och projektledare på Energikontor Sydost. 

Det övergripande målet med satsningen är att genom grön omställning stärka näringslivets återhämtningsförmåga genom att skapa hållbar tillväxt, fossilfrihet samt stärkt attraktivitet av näringslivet i Kronobergs och Kalmar län. Detta kommer att ge en minskad energianvändning, ökad konkurrenskraft och mer hållbar verksamhet. Arbetet startas i augusti i år och fortgår till hösten 2023. 

Energikontor Sydost har beviljats 2,6 miljoner inom projektet Re:Agera. Medlen kommer från REACT-EU, som är en insats inom EU:s regionalfond som ska stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter Covid-pandemin, och från Region Kalmar län och Region Kronoberg som medfinansierar satsningen 

Energikontor Sydost har via Region Kalmar, Kronoberg och Blekinge samt de tre länens 25 kommuner ett uppdrag att via sin samlade expertis stötta kommuner, regioner och företag att ställa om till en hållbar verksamhet genom att ta initiativ och driva projekt som hjälper dem. 
 

För mer information, kontakta 

Lena Eckerberg  

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 

Presskontakter

Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

   0709-21 60 56