Nyligen presenterade Folktandvården Västra Götaland sitt odontologiska bokslut för 2021 i tandvårdsstyrelsen. – Bokslutet är unikt i sitt slag och ger oss underlag för att fatta beslut om framtidens tandvård, säger Angelica Lundgren Bielinski (M), ordförande i tandvårdsstyrelsen.

För sjunde året i rad har Folktandvården Västra Götaland ett odontologiskt bokslut. Bokslutet beskriver Folktandvårdens verksamhet ur olika perspektiv: patientpopulation, sjukdom och hälsa, behandling, remissflöden från allmäntandvård till specialisttandvård samt vårdavvikelser.

Bokslutet är ett underlag för beslut kring utvecklingsområden och mål, samt vilka aktiviteter som ska genomföras. Bokslutet kan också visa på behov av forskningsinsatser, vars resultat på längre sikt kan bidra till att utveckla tandvården mot ökad hälsostyrning.
– Det yttersta syftet är att möta framtida vårdbehov och skapa en jämlik och resurseffektiv vård med stort värde för våra patienter, säger Thomas Jacobsen, kvalitets- och utvecklingschef, Folktandvården Västra Götaland.

Fakta från det odontologiska bokslutet:

  • Under 2021 behandlade Folktandvårdens allmäntandvård fler patienter jämfört med 2020. Ökningen (9 procent) ses i åldersgrupperna 7–19 år, samt 70 år och äldre.
  • For äldre personer beror ökningen med största sannolikhet på borttagandet av covid-restriktioner.
  • Den positiva tandhälsoutvecklingen fortsätter, färre personer har karies och antalet fyllningar och rotbehandlingar fortsätter att minska.
  • Antalet utförda tand- eller implantatstödda kronor ökade mellan 2020 och 2021. Detta är sannolikt en effekt av pandemin där en del av dessa åtgärder fick anstå på grund av restriktioner.

 

Kontakt:

Thomas Jacobsen, kvalitets- och utvecklingschef, Folktandvården Västra Götaland.
Tel. 076-763 67 33, thomas.jacobsen@vgregion.se

Angelica Lundgren Bielinski, ordförande tandvårdsstyrelsen
Tel. 073-083 80 42, angelica.bielinski@vgregion.se


Om Folktandvården Västra Götaland

På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 200 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Välkommen att besöka Folktandvården Västra Götalands webbsida och pressrum

Följ Folktandvården Västra Götaland i sociala medier
Facebook
LinkedIn


Presskontakter

Ebba Strömqvist

Presskontakt 1

ebba.stromqvist@vgregion.se

   070-588 58 04

Kim Lindqwister

Presskontakt 2

kim.lindqwister@vgregion.se

   0709-58 97 57