När Folkpartiet i Stockholm idag presenterade sitt skolprogram var det inte brist på vackra ord, men mycket lite resurser för genomförande och nästan inga konkreta förslag.

- Miljöpartiets skolpolitik sätter eleven i centrum och är fullt finansierad. Vi matchar visioner med faktiska resurser. I vår budget finns pengar för fler vuxna i skolan, mer nattis och bättre elevhälsa. Folkpartiets "satsningar" räcker tyvärr inte ens till att betala för lärarnas ökade löner, säger Per Olsson (MP), ledamot i Utbildningsnämnden.

- Deras politik är inte trovärdig men riskerar att lura föräldrar att tro att det blir satsningar på skolan nästa mandatperiod, säger Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd Stockholms stad.

- Folkpartiet säger sig ta krafttag mot stöket i klassrummen. Verkligheten ger dem ingen trovärdighet. Skolket ökar och mer än hälften av Stockholms niondeklassare upplever fortfarande sin skoldag som stökig, säger Yvonne Ruwaida (MP).

Papper istället för personal: MP satsar årligen en halv miljard mer än FP på fler vuxna i Stockholms skolor. Det gör att lärare får vara lärare, eftersom det möjliggör annan skolpersonal - administratörer, fritidsledare, syokonsulenter och kuratorer. I kontrast till detta skär FP ner på personalen och lägger på lärarna mer pappersarbete, fler riktlinjer och ansvarsområden.

Ingen rätt till barnomsorg på natten: Miljöpartiet har reella satsningar på "nattis" (barnomsorg på obekväma arbetstider) och vill att barnomsorgsgarantin ska gälla även nattis. Folkpartiet säger sig vilja erbjuda barnomsorg på natten men några planer för att öppna fler nattis finns inte, trots att köerna idag är långa. Skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) sa tidigare i år att "det är ingen självklar rättighet för föräldrar att få barnomsorg nattetid".

Ingen plats för barnen: Miljöpartiet vill att barnperspektivet ska genomsyra stadsplaneringen. Den moderatledda majoriteten har konsekvent låtit bli att planera för barnen i staden. Folkpartiet vill bygga 100 nya förskolor i Stockholm. Vi välkomnar det nyvakna intresset för att planera in förskolelokaler i Stockholms utveckling.

Inga pengar till elevhälsa: Miljöpartiet vill satsa på en bra elevhälsa som alla elever har tillgång till. Idag går det över 1000 elever på en skolsköterska i vissa stadsdelar och 800 elever på en kurator. Tyvärr satsar FP inte på elevhälsan i stadens budget.     

Presskontakter

Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

   0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

   076-122 96 02