I ett samarbete med Campus Dalsland och Högskolan Väst startas HögskoleVux på Dalslands folkhögskola i Färgelanda. Här har deltagarna möjlighet att komplettera gymnasiet samtidigt som de läser en högskolekurs som ger 15 högskolepoäng. De som fullföljer studierna får en garanterad plats på några av Högskolan Västs utbildningar.

Allmän kurs med högskolepoäng (HögskoleVux) riktar sig till dem som behöver studera i ungefär ett år för att slutföra gymnasiet. Schemat anpassas efter de ämnen som deltagaren behöver.

– Vi har små studiegrupper på folkhögskolan. Varje deltagare har en mentor bland lärarna, för att studiesituationen ska bli så bra som möjligt, säger Charlotte Day, biträdande rektor på Dalslands folkhögskola i Färgelanda.

Garanterad plats på några av Högskolan Västs utbildningar

Ungefär en dag i veckan läser deltagarna kursen Introduktion till högskolestudier, som ges av Högskolan Väst via det nya lärcentret Campus Dalsland i Bäckefors. Kursen ger högskolepoäng.

– Många som läser på Allmän kurs på folkhögskolan har siktet inställt på högre studier. Genom det här samarbetet kan fler få en bra ingång till att studera på högskola eller universitet, berättar Charlotte Day. Att deltagarna får en garantiplats till en del av Högskolan Västs utbildningar är verkligen en bonus.

------------------------------------------

Faktaruta:

  • Konceptet med HögskoleVux togs fram genom projektet Ökad högskoleövergång som drivs inom ramen för samverkansarenan Kommunakademin Väst.
  • Utbildningen gavs av Strömstads kommun hösten 2021. HögskoleVux kommer även att finnas på kommunala vuxenutbildningar i Dalsland.
  • Dalslands folkhögskola i Färgelanda startar också två nya inriktningar på Allmän kurs: Friluftsliv samt Skapa och återbruka. Här kan deltagarna läsa in grundskolan och gymnasiet samtidigt som de tillbringar tid i Dalslands natur eller sysslar med kreativa projekt med fokus på hållbarhet.

Läs mer:

Kontakt:

Charlotte Day, biträdande rektor:
eva.day@vgregion.se 070-526 14 66


Västra Götalandsregionen, som är Sveriges största folkhögskolehuvudman, förvaltar sex folkhögskolor, Billströmska, Dalsland, Fristad, Grebbestad, Göteborg och Vara. Vi bedriver utbildning och folkbildning genom att deltagare kan läsa allmän kurs för att få behörigheter till högre studier eller profilkurs där de kan fördjupa sig i ett specialområde. På flertalet av våra skolor driver vi också olika projekt för bland annat människor som står utanför arbetsmarknaden.

Vi vill skapa möjligheter för individen, och för samhället, genom att arbeta för trygghet, delaktighet och framtidstro. Många säger att deras år på folkhögskolan var deras bästa år i livet. Folkhögskolorna gör skillnad och gör så att människor hittar sin framtid.

Presskontakter

Anders Ahlström

Förvaltningschef

anders.ahlstrom@vgregion.se

   076-775 48 40