Belastningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har varit hög under sommaren. Antalet patienter som sökt akut vård har ökat jämfört med förra året och ligger nu på samma nivåer som innan pandemin. Samtidigt krävs fortfarande betydande resurser för covid-vården.

Fotograf/Källa: Paul Björkman

Akutmottagningarna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är nästan tillbaka på normala besökssiffror och inom Kvinnosjukvården har trenden fortsatt med ett ökat antal förlossningar. Samtidigt har de förbättrade ledtiderna inom cancervården kunnat värnas och antalet avvikelser har inte ökat jämfört med tidigare år. För att klara uppdraget har alla medarbetare bidragit genom ökat samarbete och omställning av verksamheter med patienternas bästa i fokus. De allra flesta medarbetare som önskat har kunnat få fyra veckors sammanhängande semester.

Det visar en preliminär rapport om sommaren till Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse.

– Sommaren har krävt stora ansträngningar från alla medarbetare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Organisationen är trött efter den långa pandemin och en sommar då många patienter har varit i behov av vård. Ändå lyckas sjukhuset behålla fokus på patienterna – ett exempel bland många är cancervårdens goda resultat. Det tar vi med oss under hösten när vi ska arbeta med det uppdämda vårdbehovet, säger Gustaf Josefson, styrelseordförande.

En vanlig sommarmånad söker närmare 20 000 patienter akut vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Förra året sjönk antalet betydligt, men denna sommar har antalet besök ökat igen.

– Vi har haft extremt högt söktryck och väldigt sjuka patienter, men jag tycker att vi har löst sommaren på ett ganska bra sätt. Medarbetarna har varit riktiga hjältar, säger Alex Pascha, vårdenhetschef på Akutmottagningen vid Sahlgrenska.

Även förlossningsverksamheten har haft en mycket ansträngd sommar. Sedan 2017 har antalet födslar stadigt ökat och under juni och juli förlöstes drygt 1800 kvinnor på SU.

– Alla medarbetare här har gjort ett fantastiskt jobb och vi går nu in i ett viktigt arbete för att se till att vi får behålla alla goda krafter och samtidigt få ännu fler att vilja arbeta hos oss på förlossningen, säger Corinne Pedroletti, chef för verksamhet Kvinnosjukvård.

Det akuta strokeflödet är en av alla livsavgörande insatser där sjukhuset trots rådande läge, lyckats upprätthålla samma nivå som en vanlig sommar. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken och den vanligaste orsaken till handikapp hos vuxna. Med hjälp av en välorganiserad vårdkedja och avancerad kirurgi har många drabbade patienter kunnat göra stora hälsovinster samtidigt som sjukhuset har sparat mycket stora kostnader för samhället.

Ett annat av de områden som arbetat på utan stopp under hela pandemin är cancervården. Hårt arbete och förändrade arbetssätt har skapat goda möjligheter att vårda de patienter som har störst behov av hjälp.

– Köerna har successivt kunnat kortas ner och verksamheterna gick in i sommaren på bästa sätt. Det har gjort att vi trots sommarbemanning har kunnat hålla nere ledtiderna, säger Johanna Svensson, verksamhetschef för onkologen.

– Väntetiderna gick upp något under juli när det var som flest som var på semester, men vi ser redan att de är på väg att återställas, säger hon.

Under ett och ett halvt år har chefer och medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sträckt sig till det yttersta för att under pågående pandemi kunna säkerställa en god vård. Tack vare att flera medarbetare har skjutit på semesterveckor har de flesta som önskat fyra veckors semester under årets semesterperiod också kunnat få det, sjukhuset har nästan helt kunnat undvika att dra in planerad semester. Framåt är det viktigt att ha med sig att behovet av återhämtning fortsatt är stort inom vissa personalgrupper och sjukhuset arbetar med att skapa goda förutsättningar för att möta det behovet.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering bedriver Sahlgrenska Universitetssjukhuset landets bästa kliniska forskning.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00