På Naturbruksskolan Sötåsen har ett spännande projekt kring solceller på vatten startat. - Det är företaget Sunsurf Solar som står bakom projektet. De har valt att använda vår testmiljö, berättar Paula Bäckman som är områdeschef vid Naturbruksförvaltningen.

Paula Bäckman, områdeschef vid Naturbruksförvaltningen, står vid de flytande solcellerna på Naturbruksskolan Sötåsen. Fotograf/Källa: Kent Karlsson, Naturbruksförvaltningen

Projektidén kan på sikt få en stor betydelse för det svenska lantbruket. På skolans bevattningsdamm har en flytande solcellsmodul sjösatts.
- Elproduktionen kom i gång direkt efter montering och bidrar nu till att driva en av skolans ladugårdar i det dagliga arbetet, säger Kent Karlsson som är verksamhetsutvecklare vid Naturbruksförvaltningen.

Projektet är ett initiativ från företaget Sunsurf Solar för att verifiera en mycket intressant teknik som ännu inte kommersialiserats i Sverige.
- Vi arbetar och utvecklar flytande solcellsstrukturer, vilka placeras på vatten och kopplas samman till önskad storlek, berättar Martin Örgård som är teknisk chef vid Sunsurf Solar.

Att placera solceller på vatten har många fördelar, framför allt inom jordbruket. Det kan låta motsägelsefullt, men solceller producerar mindre el om de blir för varma. Vattnet fungerar som en kylande effekt och solcellerna blir därför mer effektiva.
- Dessutom kan lantbrukare spara in pengar genom minskad vattenavdunstning. Vattenavdunstning är redan idag ett problem och kommer bli ett än större problem med klimatförändringarna, säger Martin Örgård.

- Vi är enormt tacksamma för det stöd vi fått av Naturbruksförvaltningen och Naturbruksskolan, under hela projektets gång. Vi ser fram emot den kommande projektutvärderingen, fortsätter Martin Örgård.
 

Måndagen den 23 maj kl 13.00 finns det möjlighet att träffa Martin Örgård från Sunsurf Solar och Naturbruksförvaltningens representanter Paula Bäckman, områdeschef och Kent Karlsson, verksamhetsutvecklare. De kommer då att berätta om projektet.

Anmälan sker till Jessica Dahlberg och samling är vid trädgården, Naturbruksskolan Sötåsen.

Kontakt
Jessica Dahlberg, presskontakt
Naturbruksförvaltningen
073-098 37 02
jessica.c.dahlberg@vgregion.se

Naturbruksskolan Sötåsen utanför Töreboda erbjuder Naturbruksprogrammet med inriktning mot lantbruk, djur och trädgård. På skolan finns lantbruksdjur som kor, får och grisar, stora arealer jordbruksmark, anläggningar för grönsaksodling och trädgårdsanläggning och ett djurhus med över 50 arter. Naturbruksskolan Sötåsen är en del av Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen som bedriver utbildning på gymnasie-, vuxen- och yh-nivå samt utvecklingsverksamhet inom naturbruk på flera platser i regionen.

Presskontakter

Sofie Liljegren

Presskontakt

sofie.liljegren@vgregion.se

   070-082 56 69

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

   070-0823527