Sedan årsskiftet är förstärkningen av insatser för ungas psykiska hälsa permanentat som ett tilläggsuppdrag för regionens vårdcentraler. Redan nu har hälso- och sjukvårdsnämnderna tecknat avtal om uppdraget med 17 vårdcentraler i hela regionen, och fler väntas tillkomma redan under våren.

Projektet Ungas psykiska hälsa på vårdcentral (UPH) startade 2017 och permanentades vid årsskiftet. Då deltog 16 vårdcentraler på projektbasis. 

Alla vårdcentraler i Västra Götaland har i sitt grunduppdrag att ge stöd och viss behandling vid psykisk ohälsa hos barn och unga. En UPH-vårdcentral är förstärkt både vad gäller personal som psykolog/psykoterapeut och kurator/socionom, som kunskap och metoder. Ett viktigt uppdrag är att ge stöd till övriga vårdcentraler, skolor och kommunernas elevhälsa. 

I och med permanentningen har alla vårdcentraler i Vårdval Vårdcentral i Västra Götalandsregionen (VGR) möjlighet att ansöka om tilläggsuppdraget. I dagsläget har hälso- och sjukvårdsnämnderna tecknat avtal med 17 vårdcentraler, och fler väntas tillkomma. 

- Vi har ett antal inkomna ansökningar som vi nu bereder för beslut i hälso- och sjukvårdsnämnderna under vinter/våren. Intresserade vårdcentraler har också möjlighet att ansöka löpande när som helst under året, säger Anna Aronsson, regionutvecklare på Koncernkontoret i VGR. 

Antal vårdcentraler med förstärkt uppdrag kring ungas psykiska hälsa per hälso- och sjukvårdsnämnd, januari 2022 (Inom parentes tidigare antal under projekttiden): 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd: 5 (5) 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden: 4 (4) 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: 1 (1) 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: 5 (4) 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden: 2 (2) 

 

En förteckning över de vårdcentraler som har tilläggsuppdraget och som har hunnit starta sin verksamhet finns på 1177.se: 

 

Tidigare artikel i VGR Fokus: 

Fortsatt förstärkt stöd till barn och unga – VGR permanentar projekt på vårdcentraler 

 

Kontaktpersoner: 

Anna Aronsson, regionutvecklare, Koncernkontoret VGR, tel. 076 - 946 56 01 

 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd: Johan Fält (M), ordförande, tel. 079-336 06 60 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden: Linda Jansson (M), ordförande, tel. 070 - 216 13 79 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Cecilia Andersson (C), ordförande, tel. 070-862 11 46 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: Madeleine Jonsson (MP), ordförande, tel. 070-220 79 23 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden: Gunilla Druve Jansson (C), ordförande, tel. 070-799 51 83 

 

Kommunikatör: Jörgen Anderson, Koncernkontoret VGR, tel. 076-112 21 68 

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se