Halvårsstatist visar att antalet organtransplantationer fortsätter att öka tack vare en nt metod.

Genom att DCD; d v s organ som donerats efter cirkulationsstillestånd, börjar att bli rutin i Sverige har det inneburit att antalet njurtransplantationer ökat under första halvåret enligt statistik från Svensk Transplantationsförening. Fram till den 30 juni var det 26 donatorer som avlidit efter cirkulationsstillestånd (DCD), vilket ska jämföras med 27 för hela år 2021. En prognos för resterande delen av året pekar på en positiv trend och skulle innebära totalt 212 organdonationer vilket blir All Time High och en ökning med cirka 10 procent.

242 njurtransplantationer utfördes under första halvåret och prognosen pekar på ett högsta antal hittills om trenden för resten av året håller i sig.

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, säger; det är positivt att DCD håller på att bli rutin. På sikt beräknas mellan 80 – 160 fler njurar att kunna transplanteras varje år då DCD blir en fullt utbyggd rutin vid sjukhusen i Sverige. Förändringen av transplantationslagen från den 1 juli kommer sannolikt också att bidra till att fler svårt sjuka kan få nya organ då vissa juridiska hinder för organdonation har undanröjts.                                             Varje enskild donator är oerhört viktig och kan ge personer med livshotande sjukdomar ett nytt liv, avslutar Håkan Hedman.

Fakta:

614 personer väntar på en njurtransplantation (1/7-22)

445 njurtransplantationer utfördes 2021, varav 118 med levande donator

Cirka 6 300 personer lever med en transplanterad njure

Cirka 4 100 personer har dialysbehandling

Kronisk njursjukdom är en dold folksjukdom och en av tio är drabbad.

Njurförbundet är en nationell patientorganisation med 14 regionföreningar som täcker hela landet.

www.njurforbundet.se

 

 

 

 

Presskontakter

Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

   070-718 16 70