Efter en intern kontroll har Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna upptäckt ytterligare fall där chefer låtit vaccinera sina anhöriga mot covid-19.

Under förra veckan kom det till vår kännedom att en enhetschef på ett av våra vård- och omsorgsboenden låtit vaccinera sina anhöriga mot covid-19 istället för att först erbjuda ledig personal de överblivna doserna. Vi valde då att inleda en utredning för att komma till botten med vad som hade hänt.

Vi gjorde en intern kontroll och upptäckte då att liknande situationer hade uppstått även vid ett annat vaccinationstillfälle. Dessa händelser kommer också utredas.

Vård- och omsorgsförvaltningen ser allvarligt på det som har hänt. Vaccindoserna ska gå till de prioriterade grupperna enligt Region Sörmlands vaccinationsplan. Blir det doser över vid ett tillfälle ska dessa doser erbjudas till vård- och omsorgspersonal eller andra prioriterade grupper. 

– Jag har förståelse för att det kan uppstå pressade situationer kopplat till vaccineringstillfällena. Det behöver gå fort och man vill inte att någon vaccindos ska gå till spillo. Det kan också ha getts en del motstridig information från regionen vi dessa tillfällen, säger Johan Lindström, förvaltningschef på Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna.

–  Det är dock väldigt viktigt att man i dessa situationer inte agerar på ett sätt så att det kan uppfattas som att man skaffar sig fördelar på grund av den position man har. Det kan skada allmänhetens förtroende för vård- och omsorgsförvaltningen. Därför måste vi nu noga utreda vad som har hänt.  

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer inte att uttala sig närmare om vilka chefer som är berörda av respekt för personerna och de pågående utredningarna. Vi återkommer med mer information när utredningarna har avslutats.

För mer information, kontakta:

Carl-Fredrik Movitz, kommunikationsstrateg
carl-fredrik.movitz@eskilstuna.se, 070-086 67 87

Presskontakter

Eva Norberg

Kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

   070-089 37 38