Svenska Filminstitutet har nu fattat beslut om höstens stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga. Totalt fördelades 1 408 000 kronor till 20 olika projekt.

Filminspelning pågår på Kulturskolan Miranda i Mora, en av de kommuner som fick stöd i vårens stödomgång. Fotograf/Källa: Karin Johansson

Syftet med Filminstitutets stöd är att ge barn och ungdomar möjlighet att fördjupa sina kunskaper om rörliga bilder, och att få kvalitativa filmupplevelser på biograf. Stöd ges till kommunal verksamhet för att initiera projekt, med målet att på sikt bli permanenta med lokala medel.

Nära hälften av de beviljade ansökningarna har tilldelats kulturskolor som startar upp film som ämne. Efterfrågan på filmkurser är stor, och stödet ger möjlighet att kompetensutveckla personal och möta nya målgrupper.

Stödet ges också till utveckling av filmpedagogisk verksamhet. I höstens ansökningsomgång beviljas exempelvis Burlövs kommun medel. De planerar ett forskningsprojekt där filmpedagogiska metoder undersöks i arbetet för flickor med adhd. Även Film på Gotland får stöd för att använda film för att bearbeta och förebygga mobbning.

Filminstitutet prioriterar också skolbio. Denna ansökningsomgång beviljades alla ansökningar som avser skolbiosatsningar, däribland Sunne och Lerums kommuner som därmed inleder sin skolbioverksamhet.

Förutom de redan nämnda gick stödpengar också till bland andra Lerum, Lomma, Avesta, Malå, Storuman, Sundsvall, Timrå, Norrköping och Kristinehamn. Listan på alla kommuner som fått stöd finns här.

Information om hur man söker stödet: Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom

Beslut om stöd har fattats av Svenska Filminstitutets vd efter samråd med en särskild referensgrupp.

Handläggare för stödet: Malin Nygrenmalin.nygren@filminstitutet.se, 08-665 1116 

Följ oss på sociala medier:

Facebook_TransparentTwitter_TransparentInstagram_Transparent


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. 
Läs mer: filminstitutet.sesvenskfilmdatabas.seguldbaggen.se 

Presskontakter

Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

   +46(0)70 491 61 13