141 ansökningar om stöd för projekt inom kulturområdet hade kommit in till kulturnämnden i VGR när man idag fattade beslut om stöd till drygt hälften av dessa. Omkring 10 miljoner fördelas därmed i Västra Götaland, men från Sjuhärad var ansökningarna få.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutar om stöd genom medel till utvecklingsprojekt två gånger om året, i december respektive juni, och som vanligt har söktrycket varit högt. De två enskilt största kategorierna bland ansökningarna var festivaler (25 ansökningar) och produktioner, vilket exempelvis innebär uppsättningar av framträdanden av olika slag (50 ansökningar).

Bland de största beviljade stöden på festivalsidan märks West Pride 2014 (på flera platser i regionen), Clandestino Botnik (Hamburgsund) och Aurora Chamber Music (Trollhättan). Bland beviljade produktioner finns Teater Teatro från Kungälv som får 200 000 kronor för att förverkliga sin uppsättning ”Shakespeare så in i Norden” och Göteborgs kyrkliga stadsmission som beviljades 190 000 kronor till sitt projekt ”Kliniken”.

Många av projekten som beviljades stöd innebär satsningar på kultur för barn och unga, såsom Tibro kommuns e-boksprojekt för ungas berättelser. Flera projekt går även i linje med kulturnämndens vision om ett vidgat kulturliv och fokuserar på tillgänglighet, exempelvis Teater Kattmas ”Alla har fel”. Även projekt med inriktning på interkultur vann kulturnämndens bifall, exempelvis firandet av persiskt, irakiskt och kurdiskt nyår på flera platser i Västra Götaland.

Fördelning i regionen
Trots att antalet ansökningar från Göteborgs stad minskat något är det hit majoriteten av projekten planeras. Från Fyrbodal och Skaraborg har ansökningarna ökat och dessa två delregioner får 20 procent, respektive 21 procent, av de beviljade medlen. Detta att jämföra med Göteborgs 38 procent.

Två delregioner utmärker sig i andra änden av tilldelningsskalan nämligen Sjuhärad och Göteborgsregionen (kommunerna runt Göteborg som ej hör till Göteborgs stad). Till denna projektomgång sökte exempelvis endast två projekt från Sjuhärad stöd.

- Det är en tendens vi har sett under en längre tid och som kulturnämnden tycker är olycklig. Det är viktigt att de regionala medlen kommer alla delar av Västra Götaland till del, säger Alex Bergström (S), kulturnämndens ordförande. Sjuhärad har nyligen antagit en ny kulturplan och med den som en bra utgångspunkt kommer vi intensifiera dialogen med kommunerna och kommunalförbundet i Sjuhärad om hur vi kan jobba tätare tillsammans, för kulturens bästa.

För en komplett lista över vilka kulturprojekt som får utvecklingsmedel från Västra Götalandsregionens kulturnämnd, se så kallat projektlakan inom kort på vår MyNewsdesk, under dokument (http://www.mynewsdesk.com/se/vgrkultur/documents)

På samma plats hittar du också ett snabbprotokoll med uppgifter om övriga ärenden som kulturnämndens behandlade på sitt sammanträdde 11 december 2013.

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se