Funktionsrättsfrågorna lyser med sin frånvaro i rapporteringen inför valet och i de stora valkompasserna. Därför har vi ställt fem viktiga frågor om funktionsrätt till riksdagspartierna. Lagom till politikerveckan i Almedalen har vi sammanställt svaren som visar hur partierna kommer att arbeta för funktionsrättsfrågorna i en eventuell regeringsställning. ”Inget parti kommer att vinna valet på funktionsrättsfrågor, men däremot kan man förlora på att inte ta frågorna på allvar”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige arbetar för att samtliga partier ska lyfta funktionsrätt i sina partiprogram inför valet i höst. Så är det långt ifrån nu. Funktionsrätt handlar om rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor. För personer med funktionsnedsättning finns det fortfarande en rad olika hinder i samhället som inskränker självbestämmandet och begränsar delaktigheten. Det vill vi ändra på. Inför valet driver vi fem valbudskap.

Funktionsrätt Sverige vill

  • att FNs konventionen ska säkerställas i lag
  • att man som enskild ska kunna utkräva sina rättigheter när skolan inte lever upp till lagar och konventioner,
  • att patienträttigheterna stärks
  • att LSS återupprättas
  • att fattigdomen ska stärkta undanröjas för personer som på grund av funktionsnedsättning aldrig kan arbeta.

Samtliga riksdagspartier har fått svara på fem frågor om våra valbudskap. Nu har vi sammanställt svaren som visar hur partierna ser på funktionsrätt.

Ta del av partisvaren

Besök vårt tält i Almedalen

Besök eller titta på våra webbsända partiutfrågningar under Almedalsveckan

Presskontakter

Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

   0708854265

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23