Den 30 september besökte företrädare från Västra Götalandsregionen byggandet av tunneln under Fehmarn Bält. På plats i Rödby, Danmark var också lokal- och regionpolitiker från Norge, Sverige, Danmark och Tyskland, alla medlemmar i organisationen STRING, ett gränsöverskridande politiskt samarbete vars ambition är en grön megaregion som kan vara ledande i omställningen mot ett grönt Europa.

Bijan Zainali, VGR vid Fehmarn Bält-förbindelsens bygge Fotograf/Källa: Charlotte Beijer

Förbindelsen mellan Tyskland och Danmark via Fehmarn Bält är idag en av Europas stora flaskhalsar, samtidigt som det geografiska området är ett av Europas absolut mest expansiva. Längs samma transportkorridor som Fehmarn Bält, Köpenhamn och Hamburg ligger även Malmö, Göteborg och Oslo. STRING:s medlemmar driver att kvarvarande flaskhalsar längs korridoren ska åtgärdas i samband med att förbindelsen beräknas öppna år 2029. Transportkorridorens betydelse uppmärksammades senast vid en konferens i juni där statsministern uttalade regeringens stöd för dess utveckling.

- Fehmarn Bält-tunnelns betydelse för transportflöden norrut har inte uppmärksammats i tillräckligt stor utsträckning i den svenska infrastrukturplaneringen. Sträckan Göteborg-Oslo är redan idag en flaskhals för godstransporter där ett enkelspår gör att järnväg inte kan konkurrera med lastbil. Trängsel och stora utsläpp är några av följderna, men även ineffektivitet. Med Fehmarn Bälts öppnande riskerar vi att få ännu fler lastbilar över Svinesund, med en utbyggd järnväg kan den nya förbindelsen istället få många positiva effekter för Sverige, säger Bijan Zainali (S), 2:e vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Effekterna på Europas transportflöden förväntas bli omfattande när den fasta förbindelsen som kopplar ihop Tyskland och Danmark och beräkans öppna år 2029. Tunneln, som är 18 km lång och rymmer fyrfilig motorväg och två järnvägsspår innebär en restid med bil Rödby-Puttgarden på 10 minuter. Restiden för tåg mellan Köpenhamn och Hamburg kortas från dagens fyra och en halv timme till under tre timmar. Även med personbil sparar man mer än en timme i restid.

Fehmarn Bält-tunneln kommer att finansieras genom användaravgifter och har också fått omfattande EU-finansiering.

- Vi vet att sträckan Göteborg-Oslo finns med bland de objekt som kan få allra störst medfinansiering från EU tack vare dess strategiska läge för smidiga transportflöden i Europa. Här finns en jättechans till en infrastrukturinvestering som gynnar både klimatet och tillväxten, säger Bijan Zainali.

Kontakt och läs mer:

Bijan Zainali (S), 2:e vice ordförande regionutvecklingsnämnden
E-post: bijan.zainali@vgregion.se
Tel: 0705-88 70 69

Charlotte Beijer, ansvarig tjänsteperson VGR
E-post: charlotte.beijer@vgregion.se
Tel: 0708-519238

STRING | We are a cross-border organisation creating a new sustainable megaregion in Northern Europe. (stringnetwork.org)

Om megaregionen och svenska regeringens stöd för STRING:s vision: OECD | STRING (stringnetwork.org)

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99