Näringslivskontoret i Timrå kommer med start i slutet av oktober att besöka 100 företag på 100 dagar. Kampanjen 100företag100dagar genomfördes för första gången 2018 och nu är det dags för en favorit i repris.


– Det här blir en efterlängtad comeback för oss på Näringslivskontoret som tillsammans med våra ledande politiker får förmånen att träffa våra företag igen, säger näringslivschef Annelie Axelsson.

De inplanerade företagsbesöken blir ett viktigt led i arbetet med att behålla och stärka Timrås position med ”Norrlands bästa företagsklimat”.

– Vi behöver fortsätta att ha en direkt och nära dialog med våra företag för att uppmärksamma och ta tillvara på behov och utmaningar hos dem. Den här aktiviteten är oerhört viktig för att vässa oss och stå fortsatt starka som kommunen med Norrlands bästa företagsklimat, säger Stefan Dalin, (S) kommunstyrelsens ordförande, Timrå Kommun.

Som en del i kampanjen kommer även företagen som besöktes 2018 samlas för att ta reda på vad som hänt sen sist, hur pandemin påverkat deras vardag samt hur deras framtid ser ut. Dessutom kommer företag som inte tidigare haft besök ges möjlighet att komma med sina reflektioner i de frågeställningar som berörs.

– Vi ser fram emot att åter få besöka våra företag igen efter den pandemi som gäckat oss under en längre tid. Nu blir det viktigt för oss att fånga upp alla nya företag som startat under pandemin, samt att fortsätta vara lyhörda för alla övriga företag hur deras resa varit under pandemin och hur de ser på framtiden, säger Tony Andersson (M) oppositionsråd, Timrå kommun.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande, Timrå kommun,
tfn: 073-270 95 39.

Tony Andersson (M) oppositionsråd, Timrå Kommun
tfn: 070-1903663

Annelie Axelsson, Näringslivschef, Timrå kommun
tfn: 060-163409