Fastighetsbranschen är i akut behov av ny arbetskraft och Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, FU, satsar nu på att nå nya grupper och få in nytt blod i branschen. En grupp med stora, outnyttjade resurser är de nya svenskarna, och därför lanserar FU nu en rad verktyg för att underlätta mottagandet och integrerandet av de nya svenskarna i fastighetsbranschen.

I fastighetsbranschen behövs minst 15 000 nya medarbetare de närmaste 10 åren, enligt FUs analys från 2017.

Vi är en relativt okänd bransch och det är problematiskt av flera skäl. Det är många som inte vet vilka yrkesroller som finns inom fastighetsbranschen eller vilka arbetsuppgifter dessa har. Vi längtar efter fler människor som vill jobba hos oss och då behöver vi vara beredda att ta emot och ge alla en så bra start som möjligt på sin bana in i fastighetsbranschen! säger Lena Nyquist, verksamhetschef på FU.

Snabbspår via Arbetsförmedlingen
FU lanserar en rad verktyg som en långsiktig satsning för att täcka upp det behov som finns ute på arbetsplatserna. I centrum står det snabbspår för fastighetsbranschen som nu öppnar via Arbetsförmedlingen så att de nya svenskarna med relevant utbildning och erfarenhet får möjlighet att utbilda sig och praktisera inom branschen.

Har utvecklat valideringsverktyg på fem språk
För att snabbspåret ska kunna bli framgångsrikt krävs ett valideringsverktyg för att bedöma deltagarnas reella kompetens. För detta har FU utvecklat valideringsverktyget FAVAL som idag finns översatt till fem främmande språk (engelska, arabiska, persiska, somaliska och tigrinja) för att öka tillgängligheten. I och med validering kan man korta utbildningstiden och snabbare få människor ut i arbete. I landet finns också ackrediterade testcenter och testenheter på mer än 10 orter som står redo att validera människors kompetens inom FAVAL.

Utöver validering utgörs snabbspåret också av praktik. FU har, med medel ifrån Asyl-, migrations- och integrationsfonden, tagit fram ett handledarstöd till arbetsgivarna med utbildning och övningar i handledarskap, inkludering och tolerans. Runt om i landet håller organisationen också kostnadsfria föreläsningar, tillsammans med Mary Juusela, grundare av organisationen LikaOlika.

-Tolerans och inkludering skapar framgång, såväl för individer som för bolag, menar Mary Juusela som ser fram emot att möta branschen lokalt över hela Sverige.

-Vi ser gärna att så många fastighetsbolag som möjligt hakar på och tar chansen till detta unika tillfälle att stärka sin personal och bolag i en så viktig och aktuell fråga, avslutar Lena Nyquist. 

 

Fakta Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd: Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) är en ideell förening som arbetar för kompetenssäkring av fastighetsbranschen. Vi företräder branschen i utbildnings- och kompetensfrågor och finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. www.fastun.se

För anmälan till vår föreläsning Handledarskap, inkludering och tolerans, se: http://www.fastun.se/library/1408/inbjudan-till-inspirationsfoerelaesningar-4-docx.pdf

Besök oss under Business Arena i Stockholm 20-21/9 i monter 5006. Välkomna också till vår fördjupning med rubriken: Fastighetsbranschen storsatsar – verktyg för ny kompetens kl. 11 den 21/9 i sal 23, plan 2. 

 

Fakta LikaOlika: LikaOlika är ett utbildningsföretag som ger toleransutbildningar till privata och offentliga aktörer samt till förskolor och skolor. www.likaolikametoden.se