Stora infrastrukturprojekt såsom ny järnväg ligger ofta hisnande långt fram i tiden. Men nu verkar det som spaden kan vara i jorden inom några år för ny järnväg på sträckan Göteborg-Borås. Byggstart är planerad till tidigast 2025, och idag tog regionstyrelsen ställning till det sista av tre samråd från Trafikverket som regionen ska hantera för att byggstart ska kunna bli verklighet.

Ny stambana Göteborg- Borås Fotograf/Källa: Shutterstock

- Med den här järnvägen får vi en helt ny dynamik i ett av våra främsta pendlingsstråk. Vi knyter ihop två arbetsmarknadsregioner och Sveriges förbindelser med resten av världen stärks betydligt, säger Johnny Magnusson (M), ordförande regionstyrelsen.

I samråd tre föreslår Trafikverket att en ny järnväg ska gå från Göteborgs central, via Västlänken med station i Mölndal och vidare mot stopp i tunnel under Landvetter flygplatsterminal och Borås central. 

- En stor vinst inte minst för miljön och för trafiksituationen i Göteborg. Fler människor kommer kunna resa hållbart på järnväg istället för på väg, och Göteborgs innerstad avlastas i och med kopplingen till Västlänken i Mölndal, säger Helen Eliasson (S), vice ordförande regionstyrelsen.

Västra Götalandsregionen kommer dock fortsätta verka för ytterligare en viktig åtgärd på den nya stambanan:

- Med relativt små åtgärder kan den befintliga järnvägen som går mellan Borås och Göteborg idag kopplas via Kust-till-kustbanan, till den nya stambanan. Då skulle fler samhällen i stråket få tillgång till nya pendlingsmöjligheter. Det innebär en ökning av antalet kollektivtrafikresor från dagens 7  miljoner till upp mot 19 miljoner per år. Vi behöver anstränga oss mer för att beskriva denna möjlighet bland beslutsfattare i regering och riksdag, säger Kristina Jonäng, (C) ordförande regionutvecklingsnämnden.

Kontakt:

Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen
Tel: 0730-98 48 00
E-post: jonny.magnusson@vgregion.se

Helen Eliasson, vice ordförande regionstyrelsen
Tel: 0761-410269
E-post: helen.m.eliasson@vgregion.se

Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden
Tel: 0708-671621
E-post: kristina.jonang@vgregion.se

Sakkunnig tjänsteperson:

Ulrika Bokeberg, avdelningschef Kollektivtrafik och infrastruktur
Tel: 0702-630995
E-post: ulrika.bokeberg@vgregion.se

Göteborg–Borås, en del av nya stambanor - Trafikverket

Västra Götalandsregionens remissyttrande

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar
Regionstyrelsen ledamöter
Partierna i Västra Götalandsregionen

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99