Hur hade någon som jag kunnat gestalta sitt liv? En kvinna som inte vill fastna i konventioner och som vill ha en egen relation till de stora frågorna: vad det är att vara människa och hur vi kan förhålla oss till sanning, vara och liv?

Det är frågor som filosofen och docenten Jonna Bornemark på Södertörns högskola ställer i sin nya bok ”Kroppslighetens mystik – en filosofisk läsning av Mechthild von Magdeburg”.

Jonna Bornemark söker genom den filosofiska dialogen förstå 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg och hennes tid. Resultatet är ett personligt porträtt av en medeltida tänkare och ett omvälvande samtal om kroppslighet, erotik och kvinnlig auktoritet.

– Jag är själv inte kristen, men fascineras av denna kvinna som var en religiös avantgardist. Jag undersöker i boken en kroppslig och sensuell kristendom som sällan diskuteras idag. Hela Mechthilds värld uppstår i ett erotiskt möte mellan gud och människa, säger Jonna Bornemark.

Beginrörelsen, vilken Mechthild tillhörde, var under 1200-talet på stark frammarsch och erbjöd många kvinnor ett annat liv än det som maka och moder. Relationen till gud gav dessa kvinnor kraft att gå emot samtidens makthierarkier och skapa sitt eget religiösa avantgarde. För Mechthilds del innebar det att hon utvecklade en intim och egen relation till det gudomliga – en relation inom vilken hon undersöker vad en människa är, vad det gudomliga är och vad kärlek är.

Boken ges ut av förlaget Volante. Läs mer om boken.

För mer information, kontakta: Jonna Bornemark, docent i filosofi på Södertörns högskola, jonna.bornemark@sh.se, 08-608 45 28

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876