I december 2020 utförde Sahlgrenska Universitetssjukhuset som första sjukhus i Norden en dubbel handtransplantation. Ett år senare kan patienten såväl öppna en skruvkork som använda en mobiltelefon, och den positiva utvecklingen fortsätter.

Ett år efter operationen har återhämtningen av handfunktionen gått över förväntan. Fotograf/Källa: Johanna Ewalds St Michaels/SU

Transplantationen genomfördes under en 18 timmar lång operation av ett stort team på handkirurgiska kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och innebar att två händer flyttades från en organdonator till en patient som för flera år sedan förlorade båda sina händer efter en svår infektion.

Transplantationen kunde genomföras tack vare ett långvarigt och nära samarbete mellan sjukhusets verksamheter för bland annat transplantation, anestesi/operation och rehabilitering.

Stark och motiverad patient

Patienten har nu varit inne på sjukhuset för ettårskontroll och under en veckas tid träffat arbetsterapeuter och sjukgymnaster, neurologer, handkirurger och transplantationsläkare.

– Ett år efter operationen kan jag se att återhämtningen av handfunktionen har gått över våra förväntningar. Vår patient har varit en idealisk kandidat för denna operation; extremt stark och motiverad att återvinna den självständighet som förlorades för flera år sedan. Motorisk och sensorisk funktion har förbättrats konstant under dessa månader och detta är tack vare det djupa samarbetet och stödet från vårt universitetssjukhus och alla dedikerade personer i teamet. Såväl patienten som vi alla är djupt tacksamma för donatorfamiljen som gav vår patient en chans att förbättra sin livskvalitet, säger Paolo Sassu, överläkare i handkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, medicine doktor och ledande läkare under transplantationen.

"Jag kan känna på mina barnbarn"

– Jag kan inte välja en sak för det finns många saker som har blivit bättre. Jag kan känna på mina barnbarn, jag känner mig mer hel kroppsligt, livskvaliteten är mycket bättre. Greppförmågan har blivit bättre och utvecklingen av händerna fortsätter. Sedan har jag träffat och lärt känna fantastiska människor. Jag är så nöjd, säger patienten.

– Den lyckade dubbla handtransplantationen har lett till ökat självförtroende för hela kliniken. Vi är stolta över att vi kunde utföra det lagarbete som krävdes, det kan man inte göra på många andra ställen än Sahlgrenska Universitetssjukhuset, säger Per Fredrikson, specialistläkare i ortopedi och ST-läkare i handkirurgi, som också utvecklat tekniken som användes för att sammanfoga skelettet mellan patientens och donatorns underarmar.

Kvalitetsstämpel för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

I och med operationen blev Sahlgrenska Universitetssjukhuset Nordens enda centrum för handkirurgi med kompetens att utföra såväl dubbla handtransplantationer som att implementera permanenta robotarmar på amputerade patienter.
– Att man kan genomföra den här typen av avancerade ingrepp är en kvalitetsstämpel för Sahlgrenska Universitetssjukhuset som organisation och alla dess medarbetare, säger Paolo Sassu. 

 

Vid intresse av fler bilder och/eller filmklipp, vänd er till presstjänsten.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Sveriges yngre läkare rankar AT-tjänstgöringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som den bästa bland landets universitetssjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är samtidigt bäst i landet på klinisk forskning, enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00