Årets SKAPA-prisvinnare Esther von Schoenberg och Saad Abdelaziz presenterades idag på länsresidenset i Umeå av Landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är en av nycklarna till Sveriges välstånd. Stiftelsen SKAPA har därför instiftat ett innovationspris, ett sätt att uppmuntra idérika människor. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

Den regionala juryns arbete handläggs av Länsstyrelsen i Västerbotten. Juryordförande är Ingrid Westman från Almi Företagspartner Nord AB. Övriga jury-platser har bemannats av Sparbanksstiftelsen, Uppfinnarföreningen och Idéforum Skellefteå.

Esther von Schoenberg och Saad Abdelaziz går nu vidare till en nationell jury och den nationella prisutdelningen sker på SKAPA Innovationsgala den en 11 november i Stockholm.

Juryns motivering Esther von Schoenberg, vocalise.app:

Vi människor är väldigt beroende av våra röster – vi använder den för att kommunicera och uttrycka oss och många yrkesgrupper i vårt samhälle är beroende av en fungerande röst. Förutom åldersrelaterade förändringar av rösten påverkas den av flera kliniska och medicinska perspektiv, vilket gör röstträning till en komplex process. Denna insikt har årets vinnare av Västerbottens SKAPA-pris tagit fasta på, med rötterna i ett egenupplevt röst-problem. Appen Vocalise är ett verktyg för att effektivt och lustfyllt träna upp rösten för sångare, professionella röstanvändare samt för habilitering/rehabilitering för bättre övergripande rösthälsa. Vocalise tar ett helhetsgrepp om röstträning som omfattar hela kroppen, baserat på forskning och en kontinuerlig träningsprocess. Vår vinnare ökar möjligheten till självhjälp och individuell utveckling, presenterar en globalt skalbar lösning och från juryns sida är vi helt med på noterna!

Juryns motivering Saad Abdelaziz:

Utspottade tuggummin orsakar stora miljöproblem då de bryts ner mycket sakta i marken. Det är också ett svårt och mycket kostsamt skräp att städa bort. Årets vinnare av SKAPA Talang i Västerbotten har skapat en ny lösning som ska minska nedsmutsningen och därmed även samhällets saneringskostnader. Drivkraften bakom den vinnande innovationen - att minska miljöpåverkan och en smartare användning av skattemedel – imponerar. Det gör även den gedigna verifieringsprocessen med genomförda intervjuer med potentiella kunder och återförsäljare, etablerad kontakt med producenter samt utvecklingen av en användbar prototyp. Ambitionen är hög, med målet att innovationen ska förändra tuggummi-användares beteenden så att tuggummin inte kastas på gatan eller var som helst. Vi gratulerar Saad Abdelaziz till utmärkelsen SKAPA Talang i Västerbotten och till uppstarten av det hållbara bolaget Wisalsson, trots många utmaningar på vägen – med en sådan drivkraft kommer vår vinnare att kunna tugga sig igenom många fler utmaningar längs entreprenörsresans gång!

För mer information kontakta: 

Esther von Schoenberg, 073-835 45 18, esther.vonschoenberg@gmail.com
Saad Abdelaziz, 072-739 20 02, saadalobede@hotmail.com

 

 

 

Presskontakter

Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

   070-669 00 10