Under Världsepilepsidagen den 14 februari kommer Stiftelsen Epilepsifonden offentliggöra två forskningsprojekt som får medel från fonden. Ariadne Zampeli, biträdande överläkare i neurologi, och hennes forskningsgrupp vid Skånes universitetssjukhus får 163 698 kr.

I forskningsprojektet, 7 T hjärnavbildning vid epilepsi, är huvudsyftet att hitta förändringar i hjärnan som inte identifierats tidigare vid MR-undersökningar med lägre fältstyrka samt att undersöka om tidigare kända epilepsirelaterade förändringar i hjärnan kan ses med fler detaljer vid 7 T MR. Projektet undersöker barn, ungdomar och vuxna.

En undersökning med MR-kamera av hjärnan ingår i de flesta utredningar när man får diagnosen epilepsi. Vid svårbehandlad epilepsi är den en mycket viktig – kanske den allra viktigaste – pusselbiten i utredningen. Om man på MR-bilder kan hitta en tydlig förändring som orsakar en persons epilepsi finns det goda chanser att, efter en eventuell operation, den personen till och med kan bli anfallsfri.

MR-kameror kan ha olika stark magnetisk fältstyrka. Fältstyrka mäts i enheten Tesla (T), och de MR-kameror som finns på sjukhus runt om i Sverige i dag har fältstyrka på antingen 1.5 eller 3 T. Ju högre fältstyrkan är, desto högre blir bildupplösningen och små detaljer kan synas bättre. Det finns cirka 70 MR-kameror i världen med en fältstyrka på 7 T. I Lund finns sedan 2016 Sveriges enda 7 T MR.
 

Utdelningen och en föreläsning från forskningprojekten, sker digitalt på ett Zoom-webinarie kl. 11.00 - ca 14.30 bl.a om:

  • 11.00 Nyheter på epilepsifronten – nya läkemedel, kirurgisk behandling, skräddarsydd medicin, epilepsivård på distans.
  • 12.00 Epilepsifonden presenterar de forskningsprojekt som fått utdelning från fonden 

Länk till webbinarium: https://www.epilepsi.se/varldsepilepsidagen/webbinarium-2022/

Kontakt:
Sofia Segergren, förbundssekreterare, 0730-58 58 87
Ariadne Zampeli, MD, biträdande överläkare i neurologi 076-8141531. 

Stiftelsen Epilepsifonden
Fondens ändamål är att främja och stödja vetenskaplig forskning rörande epilepsi, med företräde för klinisk forskning. Projekten kan ha medicinsk, social eller psykologisk inriktning och ska bedrivas i Sverige. https://www.epilepsi.se/om-oss/epilepsifonden/

Om epilepsi
Det finns minst 81 000 personer i Sverige som har epilepsi och som ibland under oprovocerade eller kända utlösande förhållanden får epileptiska anfall. Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Det kan vara en disposition som är medfödd eller till följd av en skada. Anfallen kan förekomma olika alltifrån ett eller ett par anfall under hela livet till flera anfall varje dag. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans nervceller. Epileptiska anfall börjar alltid mycket plötsligt. De varar från sekunder till minuter och slutar av sig själva. Oftast är medvetandet mer eller mindre påverkat under anfallet. 
Läs vidare: https://epilepsi.se/om-epilepsi/

 

Om Svenska Epilepsiförbundet
Svenska Epilepsiförbundet är en ideell medlems- och intresseorganisation för personer med epilepsi, deras anhöriga och övriga som vill stötta personer med epilepsi. Förbundet och dess 27 lokalföreningar ger information, råd och stöd till sina medlemmar samt arbetar för en bättre vård för personer med epilepsi.

Om Världsepilepsidagen
Världsepilepsidagen, International Epilepsy Day har firats sedan 2015 den andra måndagen i februari för att uppmärksamma epilepsi, samla in pengar till forskning om epilepsi och möjliggöra att personer som lever med epilepsi får en bra livskvalitet. I världen finns det cirka 50 miljoner personer som har epilepsi.

 

Presskontakter

Sofia Segergren

sofia.segergren@epilepsi.se

0730-58 58 87