Idag lanserar RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, sajten enlektionomskolan.se. Webbplatsen riktar sig till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och fungerar som stöd i mötet med skolans värld.

Skärmbild enlektionomskolan.se

Barn och unga med normbrytande funktionsförmåga får ofta inte den goda utbildning som de har rätt till. Krav och förväntningar kan vara för lågt ställda eller så kommer rätt stöd och hjälpmedel inte på plats. När skolan brister missar eleven chansen att kunna lära sig eller visa vad den kan.

– Att varje dag få hem ett barn som är förtvivlat för att det inte fungerar i skolan sliter på hela familjen. Skolan ska förbereda eleven för resten av livet, men om ingen tror att man ska klara sin utbildning, då gör man inte det heller, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU.

RBU:s medlemmar vittnar om att det finns stora problem i den svenska skolan. Föräldrar känner sig uppgivna och vilsna i sina försök till samarbete med barnets skola och undrar vad man har rätt att kräva. RBU:s nya webbplats enlektionomskolan.se har nu tagits fram för att möta de frågor och tankar som föräldrarna ofta ställer sig.

– Som förälder förväntas man att för egen kraft hålla sig informerad om barnets rättigheter, stödinsatser, åtgärdsprogram och annat avgörande för barnets skolgång. För att underlätta för föräldrar som försöker navigera rätt och få till en fungerande skola för sitt barn har vi nu tagit fram en webbplats där viktig information finns samlad, säger Maria Persdotter.

Besök enlektionomskolan.se eller se RBU:s film om skolan

Presskontakter

Johan Klinthammar

Förbundsordförande

johan.klinthammar@rbu.se

072-250 88 31