Fredagen den 29 april 2022 fattades ett historiskt beslut på Föreningen Energikontor Sydosts årsstämma: ny finansieringsmodell och möjlighet till 34 nya medlemmar.

Fotograf/Källa: Salty Communications


”Södra Sverige är särskilt drabbat av höga energipriser och kapacitetsbrist. Vårt gemensamma energikontor kommer bidra till lägre kostnader för hushåll, företag och skattebetalarna i ett mer hållbart energisystem. Tillsammans med Skåne samlar vi kompetens och kraft”. säger Oliver Rosengren (M), ordförande för Energikontor Sydost.

Fredag 29 april 2022 fattades ett historiskt beslut på Föreningen Energikontor Sydost årsstämma. I och med årsstämman erbjuder Föreningen Energikontor Sydost kommunerna i Skåne och Region Skåne att bli medlemmar i föreningen.

Blir en ännu starkare samarbetspartner från och med 2023
I samband med möjligheten att bli 58 kommuner och fyra regioner, införlivas också Energikontoret Skåne i ett gemensamt stort bolag med bred kompetens inom energi och klimatfrågor.

"Sammanslagningen av våra energikontor kommer skapa stort värde för alla medlemmar, inte minst för våra 33 skånska kommuner som nu ges möjlighet att bli en del av Sveriges största energikontor, säger Patric Åberg (M), ordförande för Skånes Kommuner"

Christel Liljegren är vd för Energikontor Sydost.
Vi är glada för att välkomna Energikontoret Skånes medarbetare in i vår gemenskap och att vi tillsammans ska jobba för att alla våra ägare och andra aktörer i syd ökar takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Tillsammans ska vi nu påbörja en resa som ska ta ett rejält avstamp vid årsskiftetsäger Christel.

Avgifterna för befintliga medlemmar sänks samtidigt som basfinansieringen ökar när fler kommer till, vilket förväntas leda till att mer resurser kan avsättas för strategiska utvecklingsfrågor. En arbetsgrupp mellan Energikontor Sydost och Skånes kommuner fortsätter arbetet till årsskiftet med former och prioriteringar för arbetet i föreningen och bolaget.

Om energikontorens roll i Sveriges energi- och klimatarbete
Medvetenheten om att vårt framtida energisystem måste vara hållbart och inte fortsatt ge upphov till negativ klimatpåverkan har ökat. För att utveckla ett hållbart energisystem är det dock många pusselbitar som måste falla på plats, bland annat ny kunskap, utbyte av erfarenheter, test och implementering av nya tekniker samt arbetsmetoder dessutom ett förändrat beteendemönster.

Här spelar Sveriges energikontor en viktig roll.  

Det finns idag 16 offentligt ägda energikontor i Sverige, som alla drivs utan vinstintresse. Syftet med deras existens är att sprida opartisk information och kunskap för att hjälpa och stötta andra så att tillsammans förändrar och förbättrar samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv. Viktiga delar av arbetet är att bedriva utredningar, skapa nätverk, sprida information, erfarenheter och goda exempel.

Om Energikontor Sydost
Som ett av de första kontoren bildades Energikontor Sydost 1999, av Kalmar och Kronobergs län (12 kommuner och två regionförbund, två landsting) med hjälp av ett EU-initiativ. 2007, i samband med att man fattade beslut om nuvarande verksamhetsstruktur bestående av en förening och ett operativt bolag, tillkom Blekinge (fem kommuner, ett regionförbund och ett landsting).

För mer information, kontakta

Oliver Rosengren 073-372 32 76 Oliver.Rosengren@vaxjo.se

Christel Liljegren 0706-208 308, Christel.liljegren@energikontorsydost.se

 

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 

Presskontakter

Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

   0709-21 60 56