Onsdag 23 november, på Stufvenäs Gästgiveri, arrangerar Energikontor Sydost en eftermiddag om sparsam körning, eldrivna lantbruksfordon, biogas och solcellsanläggningar.

ldrivna lantbruksfordon, biogas och solcellsanläggningar.

Onsdag 23 november bjuder Energikontor Sydost in lantbrukare i södra Kalmar län för att samtala om möjligheterna att energieffektivisera lantbruket. Dagen inleds kl 12.00 med lunch, därefter får deltagarna lyssna på bland annat Lennart Svenzén från Nöbble Gård, Stan Weyns från Biolectric och Karoline Waxegård från Länsstyrelsen Kalmar län. Föreläsarna kommer att informera om solcellsstöd, möjligheten att generera el och värme av rötad gödsel samt dela med sig av erfarenheter att använda solceller, eldrivna lastmaskiner i lantbruksmiljö samt sparsam körning i lantbruket. Daniel Hägerby från Energikontor Sydost, summerar dagen med att berätta om det energikartläggningsstöd som går att söka från Energimyndigheten.

”Inom lantbruket finns stora möjligheter att minska mängden inköpt energi och kanske istället få en intäkt för egenproducerad energi. Vår förhoppning är att deltagarna inspireras till att köpa mindre och sälja mer”.

Tid: 12.00 – 16.30

Plats: Stufvenäs Gästgifveri, Stufvenäs 1, 385 97 Söderåkra

För mer information, kontakta

Kerstin Eriksson

070-620 83 07, kerstin.eriksson@energikontorsydost.se


Presskontakter

Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

   0709-21 60 56