I februari fattade regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen beslut om att anta principen att 1 procent av investeringsbeloppet i samband med regionala nybyggnadsprojekt avsätts till konstnärlig gestaltning.

Upphängning av konst Fotograf/Källa: Konstenheten Vastfastigheter

- Tidigare har det varit en vedertagen praxis att satsa 1 procent till konstinvestering i samband med ett byggprojekt, men nu finns ett formellt politiskt beslut om att det är detta som gäller, säger Eleonora Fors Szuba, konstchef på Västfastigheter. 

Principen att avsätta medel för konstnärlig gestaltning i byggprojekt har en lång tradition inom det offentliga Sverige och den så kallade enprocentregeln används av både staten, regioner och kommuner. Cirka 18 av övriga 20 regioner tillämpar enprocentregeln i någon form.

Konstenheten på Västfastigheter ansvarar för den konstnärlig gestaltningen i Västra Götalandsregionens lokaler och ska bidra till en god offentlig miljö i regionens verksamheter. I uppdraget ingår att sprida kunskap om konstens betydelse för den offentliga miljön.

-Det här beslutet och vårt uppdrag möjliggör att konst kan finnas i invånarnas vardag via de lokaler som Västfastigheter förvaltar. För konstenhetens del ger beslutet bättre förutsägbarhet framöver, säger Eleonora Fors Szuba.  

Västra Götalandsregionens konstsamling består av cirka 66 000 konstverk. Konstenheten utvecklar samlingen löpande genom inköp från gallerier, konsthallar och andra konstscener samt genom konstuppdrag i samband med nybyggnationsprojekt i Västra Götalandsregionen.

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning. Vi bygger nytt, utvecklar och ansvarar för förvaltning och drift av  regionens viktigaste byggnader som sjukhus, resecentrum, depåer för kollektivtrafik samt skol- och kulturfastigheter. Vi är därmed en av Västsveriges största fastighetsförvaltare.

Presskontakter

Tina Norin

Presskontakt

tina.norin@vgregion.se

   0722 - 057145