Nu lanserar Cordia boken Skamfilad, där Göran Larsson tecknar en bild av skammens många ansikten och hur den kan ta makten över våra liv.

Han beskriver också hur vi kan hitta utvägar ur gamla låsningar och levnadsmönster och ta klivet ut ur skamvrån för att leva ett bättre liv med balans och livsglädje som naturliga ingredienser.

- I Sverige är vi inte vana att prata om skam, det är obehagligt och helt enkelt för skamfullt, säger Göran Larsson. I mitt arbete som terapeut och föreläsare har jag talat mycket om hur skam påverkar oss negativt och hur vi kan ta oss ur skamfällan. Alltfler har frågat mig var man kan läsa mer om detta och då det i stort sett inte finns något på svenska sen tidigare beslöt jag mig för att skriva Skamfilad.

Den milda formen av skam fungerar som en varningsklocka som gör oss uppmärksamma på att gränser överträtts och behöver repareras. Starkare former av skam är nedvärderande och berövar oss på spontanitet och livskraft. I den formen tär skammen på livsglädjen och självkänslan och bidrar till stress, nedstämdhet och otillräcklighet och kan i sin yttersta förlängning hota vår hälsa och våra liv.

Från skuld till skam Göran Larsson menar att han i sitt dagliga arbete som terapeut och präst ser flera tecken på att vi går från ett skuldsamhälle till ett skamsamhälle.

- Vi ser att skamlösheten breder ut sig. Att bete sig skamlöst mot andra är ett sätt att försvara sig mot sin egen skam. Samtidigt ser vi att alltfler anpassar sig och blir helt undergivna vilket är konsekvenser av skamkänslor. Här finns kopplingen till dagens utbrändhetsproblematik, menar Göran Larsson. Den ökande beroende- och missbruksproblematiken kring sex, chatt, spel och shopping är också tecken på mångas försök att kompensera olustkänslan som följer på skammen.

Göran Larssons bok Skamfilad riktar sig till personer som arbetar med människor och relationer, till föräldrar och till alla som vill förstå sig själva och vårt samhälle bättre. Skamfilad finns i bokhandeln från 1 sept.

För mer information kontakta: Agnes Notini Zachrison, lanseringsansvarig Cordia, Verbum Förlag Tel: 08-743 65 01, 073-15745 41. E-post: agnes.notini.zachrison@cordia.se

Ämnen

Religion, tro

Presskontakter

Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

   0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknads- och säljansvarig

asa.svedin@verbum.se

   070 193 82 28