Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med HP Solartech i Uppsala och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Stridsåtgärderna träder i kraft den 1 juli 2021 om ingen överenskommelse nås innan dess.

HP Solartech  utvecklar, projekterar och installerar större solcellsanläggningar och levererar till främst kommersiella kunder inom lantbruk-, fastighet- och industrisektorn.


Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som ansvarar för medling i arbetstvister och den officiella lönestatistiken samt verkar för en väl fungerande lönebildning.

 

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50