24-åriga urfolksaktivisten Txai Suruí har uppmärksammats världen över efter sitt invigningstal på COP26. Hon har intervjuats i BBC och New York Times och hennes tal har hundratusentals visningar. Nu senast har Vatikanen bett om ett möte. I och med sitt engagemang för miljö, klimat och urfolks rättigheter lever hon under konstanta dödshot. Txai har startat upp ungdoms- och urfolksnätverket ”Indigenous Youth of Rondônia” i Brasilien och kämpat mot skövling och exploatering av Amazonas regnskog sedan hon var barn. Nästa vecka besöker hon Sverige och Jordens Vänner.

Med sig har hon Bitaté Uru-Eu-Wau-Wau-Juma och Gabriel Uchida. Bitaté är en av världens yngsta urfolksledare och son till en av de få överlevande efter folkmordet på Jumafolket i Brasilien under slutet av 90-talet. Bitaté har gjort sig känd genom sina filmer och fotografier av sitt folks historia, kamp och kultur. Gabriel är fotograf och kommunikatör och har under många år bott i Amazonas och dokumenterat urfolkskamper.

Hela veckan finns de på plats i Sverige för att möta politiker och unga aktivister. På måndag deltar Txai, Gabriel och Bitaté i ett livestreamat samtal med Jordens Vänner om antikolonialism och miljörörelsen. På tisdag möter de unga klimatstrejkare från Sverige för att diskutera aktivism och klimaträttvisa. På fredag deltar de i klimatstrejken på Mynttorget i Stockholm för att prata om COP26, ungas krav och möjliga vägar framåt.

För intervjuer har vi medarbetare tillgängliga för tolkning från portugisiska.