Barometerindikatorn föll i juli med 4,4 enheter, från 105,7 till 101,3 vilket är ett i det närmaste normalt läge. Liksom i juni bidrog samtliga sektorer förutom bygg- och an- läggningsverksamhet till nedgången. Både hushållens och detaljhandelns konfidensindikatorer backade med över 10 enheter, där hushållen backade från redan rekordlåga 66,5 till 54,1.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin sjönk med 1,2 enheter till 119,4. Nedgången förklaras av att färdigvarulagren inte bedöms vara lika små som tidigare. Samtidigt blev företagens förväntningar på produktionsvolymen de kommande månaderna mer optimistiska vilket höll tillbaka fallet i indikatorn.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet är den enda sektorn som inte backade i juli. Konfidensindikatorn för anläggningsverksamhet steg förhållandevis mycket medan indikatorn för husbyggarna förblev oförändrad.

Detaljhandelns konfidensindikator backade relativt mycket med 10,6 enheter till 92,8. Minskningen förklaras framför allt av företagens allt dystrare förväntningar gällande den framtida försäljningsvolymen. Även nuvarande lagersituation samt företagens bedömning av de senaste månadernas försäljning bidrar till nedgången.

Även tjänstesektorns konfidensindikator minskade. Indikatorn minskade med måttliga 1,4 enheter till 105,4. Två branschindikatorer som föll kraftigt är hotell och restaurang samt resebyråer som båda föll med drygt 10 enheter jämfört med förra månaden.

Hushållens konfidensindikator backade från 66,5 till 54,1. Därmed är hushållens konfidensindikator betydligt lägre än det historiska genomsnittet och den lägsta någonsin sedan starten 1996. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, föll med hela 17,3 enheter till 47,5. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, sjönk med 4,0 enheter till 79,3.

Indikatorer i Konjunkturbarometern. Index medelvärde=100

  maj 2022 jun 2022 jul 2022 Diff
Barometerindikatorn 110,1 105,7 101,3 -4,4
  Tillverkningsindustri 124,9 120,6 119,4 -1,2
  Bygg- & anläggning 105,6 106,6 107,1 0,5
  Detaljhandel 110,3 103,4 92,8 -10,6
  Tjänstesektorn 109,0 106,8 105,4 -1,4
  Hushåll 71,8 66,5 54,1 -12,4
Mikroindex hushåll 71,3 64,8 47,5 -17,3
Makroindex hushåll 86,8 83,3 79,3 -4,0

 

Läs hela Konjunkturbarometern och ta del av statistiken på www.konj.se

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Johansson Tormod, enhetschef, 08-453 59 70

Anders Hansson, kommunikatör 08-453 59 77

Presskontakter

Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11