Trafikverkets uppdrag att lägga fram förslag för hur nya stambanor Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö ska byggas för en kostnadsram på 205 miljarder kronor går nu in i ett slutskede. Tidigare har tre förslag (R1-3) presenterats för hur en utbyggnad ska se ut. I november kom ett fjärde kompletterande förslag, RU4, samt ändringar i RU1. Västra Götalandsregionen och de västsvenska kommunerna längs sträckan har nu skickat in kompletterande synpunkter till Trafikverket.

Max Falk, infrastrukturstrateg Västra Götalandsregionen, saknar fortfarande det västsvenska perspektivet i Trafikverkets nya alternativ.

- Av de fyra förslag som Trafikverket presenterat är förslag 1 (RU1) det alternativ som bäst skulle uppfylla de nyttor som Västra Götalandsregionen och de västsvenska kommunerna politiskt tagit ställning för. Både station i Mölndal och vid Landvetter flygplats finns med. Däremot fångar inte fortsättningen mot Ulricehamn och Jönköping upp de regionala resorna, och de integreras därmed inte i samma arbetsmarknadsregion, säger Max Falk.

I RU2-RU4 föreslås ingen station i Mölndal eller vid Landvetter flygplats och i RU3 föreslås inte heller en koppling till ett centralt stationsläge i Borås.

- Sverige förlorar på att snåla i väst, och på sikt kommer det bli dyrare. Det handlar om infrastruktur som måste byggas för att de expansiva kommunerna i stråket ska kunna erbjuda ett hållbart resande i framtiden. Det finns redan idag stora utmaningar, tillägger Max Falk.

Max Falk saknar ett tydligare helhetsgrepp från Trafikverket kring den lösning där den befintliga Kust till kustbanan kopplas på ny stambana som Trafikverket själva varit med och tagit fram – det så kallade förstärkningsalternativet.

- I kombination med ny stambana skulle denna koppling kunna öka kollektivtrafikresandet från dagens 7 miljoner till 19 miljoner per år. Det är unika siffror i ett svenskt sammanhang, tillägger Max Falk.

Kort efter att Trafikverket presenterat sin utredning den 28 februari 2021, väntas regeringen lägga fram sin infrastrukturproposition för riksdagen. Det blir då tydligt hur regeringen ser på stambanornas framtid. En ny plan för investering och underhåll av Sveriges infrastruktur väntas fastslås våren 2022.

Länk till Trafikverkets sida om nya stambanor

Kontakt:

Max Falk, infrastrukturstrateg i Västra Götalandsregionen
Tel: 0704-70 05 88
E-post: max.falk@vgregion.se

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv


Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99