Jonas Lindström, doktorand i sociologi, har skrivit en avhandling om stadsförnyelsen i Riga efter Sovjettiden. Han har undersökt hur drömbilder av en ny tid formas av historien såväl som framtiden och hur detta avspeglar sig i stadens landskap.

Utgångspunkten i Jonas Lindströms avhandlingsarbete är de drömbilder som påverkar den pågående förnyelseprocessen i städerna i det forna Östeuropa. Dessa drömbilder, eller fantasmagorier som de kallas, avspeglas i städernas landskap med sina hus, vägar, skyskrapor och köpcenter.  Med Lettlands huvudstad Riga som exempel vill Jonas Lindström belysa stadsförnyelse ur ett historiskt sociologiskt perspektiv.

Två världskrig förändrade staden

I sin avhandling visar Jonas Lindström hur uppfattningen om staden, själva fantasmagorierna, manifesteras i Rigas pågående förändring. Han illustrerar hur arbetet med stadens förnyelse blottar drömmarna om staden och hur dessa drömmar tolkas i relation till det förflutna, nutiden och framtiden.

Jonas Lindström valde Riga som konkret fall för att staden på ett unikt sätt genomgått genomgripande förändringar under 1900-talet. Rigas historia präglas av tvära kast, där de två världskrigen utgör tydliga brytpunkter. Både drömbilderna och problemen blir tydliga här, i en stad som underkastats främmande makter och präglats av vitt skilda politiska system.

Svårt att bygga nytt på något gammalt

Han menar att det finns en inbäddad problematik med all stadsförnyelse. För det första finns det erfarenheter av det förflutna som påverkar hur man bygger staden. För det andra finns förväntningar på nuet och på framtiden. Problemet uppstår när man ska försöka bygga något nytt på en gammal kvarvarande infrastruktur – i en stad kan man inte bara riva allt som bär på historien eller står för något gammalt. Det leder till en paradox när historien krockar med de drömmar man bygger upp om den nya staden.

- Att bygga om staden går så mycket trögare än att till exempel byta politiskt system. Det är svårt att avföra en tidsperiod rent fysiskt, men man vill göra det så snabbt som möjligt mentalt, säger Jonas Lindström.

Jonas Lindström är doktorand vid Institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola och knuten till Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Avhandling: Drömmen om den nya staden. Stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga.
Disputation: Tisdag 5 juni kl. 13 i sal MB 505, Moas båge, Södertörns högskola.
Opponent: Professor Mats Franzén, Uppsala universitet.
Kontakt:  Jonas Lindström, mobil: 070-658 86 12.

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876