Den 31 augusti och 1 september besvarade Timrås högstadieelever frågor om alkohol-, drog- och tobaksvanor som ett led i kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete.

Fotograf/Källa: Marie Zetterlund

– Ambitionen är att kunna presentera ett resultat nästa vecka, säger Britt-Louise Nyholm, utvecklingsstrateg för trygghet och hälsa.

Enkätundersökningen med frågor om alkohol-, drog- och tobaksvanor besvarades av högstadieelever i årskurs sju till nio på Ala skola och Arenaskolan. Polis och politiker från olika nämnder i kommunen fungerade som undersökningsledare.

– Undersökningen är ett led i det fortsatta förebyggande arbetet, säger Nyholm.

Resultatet presenteras på webben

Resultatet kommer att presenteras för elever, föräldrar, politiker och tjänstemän. En sammanställning kommer även att finnas tillgänglig för allmänheten.

– Resultatet kommer att finnas tillgängligt på kommunens webbplats, avslutar Nyholm.

Mer information: Britt-Louise Nyholm, tfn: 070-533 26 01