Sveaskog vann Sveriges minst attraktiva miljöpris 2020 - Svenska Greenwashpriset. Sedan dess har det statligt ägda skogsbolaget fått svidande kritik från miljörörelsen, men fortsätter sitt arbete på samma vis trots att den biologiska mångfalden är svårt hotad i svenska skogar. Jordens Vänner är djupt oroade för den avverkning som påbörjats i Muonio sameby, ett projekt som genomförs utan att bolaget först fört samråd med samebyns medlemmar.

Träden som fälls är en kontinuitetsskog med höga naturvärden som också är livsviktig för rennäringen och samernas kultur och rättigheter. Att avverka sådan skog och i den takt som sker i idag går stick i stäv med att Sverige ska "ligga i framkant" när det gäller miljöarbete och att motverka klimatförändringar. Sveriges miljömål ”Levande skogar” är långt ifrån uppnått. Skogen binder det kol vi behöver för att undvika klimatkollaps. Så sent som i förra veckan släpptes den senaste IPCC-rapporten vars tydliga budskap var: vi måste kraftigt minska utsläppen, och det nu.

Tillfälligt har arbetet pausats tack vare protester och aktioner på avverkningsplatsen. Hälften av den planerade avverkningen har dock redan hunnit genomföras, och faran är ännu inte över; flera andra skogar i och omkring Muonio sameby är avverkningshotade.

Jordens Vänner, med nära 3000 medlemmar, kräver att avverkningen i Muonio sameby stoppas helt, och att samråd med samebyns medlemmar upprättas omgående.

Läs om Sveaskogs utmärkelse 2020 och årets nominerade till Svenska Greenwashpriset här. 

 

Presskontakt: Charlotte Lundqvist, projektsamordnare Jordens Vänner, charlotte.lundqvist@jordensvanner.se