Den 28 februari 2022 kommer rapporten ”Effekter, anpassning och sårbarhet” från FN:s klimatpanel IPCC:s arbetsgrupp II (WGII). Den är den andra av tre avslutande delrapporter i IPCC:s pågående sjätte arbetsprogram (AR6). 

IPCC symbolisk bild WG2 2022 Fotograf/Källa: IPCC

Vårt digitala seminarium den 8 februari vänder sig till dig som är journalist. Du får lyssna till och prata med experter och forskare om IPCC:s arbetsprocesser och om vilka områden som lyfts upp i den nya rapporten. Du får också möjlighet att veta mer  klimatanpassningsarbete i Sverige. Lär dig till exempel mer om viktiga begrepp, olika aktörers ansvar och passa på att ställa frågor!

Program

Kl. 09.00   Välkommen!
EvaMarie Törnström, kommunikatör, SMHI

Kl. 09.03   SMHI, IPCC, kommande rapporter (inkl. frågestund)
Camilla Andersson, SMHI Nationell kontaktpunkt för IPCC

Kl. 09.25   Faktabakgrund till arbetet inom IPCC:s arbetsgrupp II (inkl. frågestund)
Markku Rummukainen, SMHI Nationell kontaktpunkt för IPCC

Kl. 09.50   Klimatanpassningsarbete i Sverige (inkl. frågestund)
Karin Hjerpe, Verksamhetsledare för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

Kl. 10.15   Avslutande diskussion och frågestund

Kl. 10.30   Tack för idag!

Anmälan

Anmäl dig via e-post till evamarie.tornstrom@smhi.se senast den 4 februari.

Observera

Observera att IPCC:s arbete med rapporten ”Effekter, anpassning och sårbarhet” pågår ända fram till lanseringen den 28 februari 2022. Först då kommer resultat och slutsatser att vara tillgängliga.

Nästa utbildningstillfälle: Inför rapporten ”Att begränsa klimatförändringarna”

Den 14 mars 2022 kl. 09.00 - 10.30 arrangerar vi ett digitalt seminarium inför IPCC-rapporten ”Att begränsa klimatförändringarna". (Rapporten lanseras den 4 april.)

 

Mer information om IPCC:s arbete

Mer information om IPCC:s arbete och de kommande rapporterna finns på:
SMHIs webbplats: https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc

IPCC:s webbplats: https://www.ipcc.ch/

 

Varmt välkommen!

SMHI Nationell kontaktpunkt för IPCC

Markku Rummukainen och Camilla Andersson


SMHI har en livsviktig roll som pålitlig expertmyndighet. Genom vår gedigna kunskap om väder, vatten och klimat bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet.

Vi samlar in mängder av data som vi bearbetar, modellerar och visualiserar utifrån olika scenarier. Vi följer omvärldens utveckling och genom vår egen forskning utvecklar och sprider vi kunskap och tjänster som bygger på vetenskaplig grund. Vi utvärderar, analyserar, prognostiserar och följer upp. Varje dag, dygnet runt, året om.

Därför vågar vi lova dig ständigt aktuella beslutsunderlag som gör det lättare att planera på både kort och lång sikt – allt från din utflykt till framtidens infrastruktur. Våra underlag hjälper samhället att nå de nationella miljökvalitetsmålen och hantera morgondagens globala utmaningar.

SMHI. Alltid de bästa underlagen för dina beslut.

Presskontakter

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746