Digitaliseringen har förändrat samhället i grunden. Frågan är hur. Det diskuteras i Efter digitaliseringen, en samling forskningsbaserade essäer om det postdigitala samhället.

Nyligen rapporterades det om att Kassagirot ska läggas ner, eftersom tjänsten inte längre är lönsam. De hundratusentals människor som av olika anledningar inte har ett bank-ID lämnas ytterligare en liten bit utanför. Men det går inte att komma ifrån att de digitala bankidentiteterna har gjort livet enklare för många andra.

Digitaliseringen har förändrat samhället och det visar sig allt oftare att förändringarna är motsägelsefulla. Å ena sidan underlättar digitaliseringen mellanmänskliga kontakter, å den andra distanserar den oss. Å ena sidan är digitala lösningar ofta smarta och snabba, å andra sidan genererar de mängder av ”e-skräp”. Samtidigt tenderar vi att inte fullt ut utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger oss.

Dessa motsägelsefulla drag hos digitaliseringen undersöks i samlingen Efter digitaliseringen av ett antal forskare. Först ut är teknikhistorikern Nina Wormbs som skriver om det digitalas materialitet, filosofen Hans Ruin som fördjupar sig i den konstgjorda intelligensens gränser och sociologen Malin Åkerström som analyserar Zoom-möten och mötessamhället. Idéhistorikern Orsi Husz berättar om hur det kommer sig att vi förlitar oss på bankerna vad det gäller våra digitala identiteter och litteraturvetaren Jesper Olsson tittar närmare på vad digitaliseringen gör med vår kultur, och visar att vi trots allt har svårt att släppa invanda former och mönster. Avslutningsvis undrar Nicklas Berild Lundblad, författare och forskare i informatik, i sin essä vad det postdigitala samhället gör med oss som människor och om vi inte möjligen är på väg tillbaka till en mer tvetydig, analog era, bortom ettor och nollor.

Essäerna ingår i en box med samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Bildning på riktigt. Riksbankens Jubileumsfond har sedan flera år gett ut forskningsbaserade essäer med syfte att visa på bredden och djupet i svensk samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning.

Häftena och boxen finns i bokhandeln, men går också att ladda ner gratis från www.rj.se.

Häftena diskuteras på UR Samtiden: Om det post-digitala samhället:

Möt författarna på Bokmässan: 

Efter digitaliseringen

Redaktör: Jenny Björkman
Redaktionsråd: Nicklas Berild Lundblad, Ingrid Elam, Lisa Irenius, Sven Anders Johansson

 


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


 

Presskontakter

Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435