Conny Brännberg, ordförande för kulturnämnden och Katti Hoflin, kulturchef för Västra Götalandsregionen, håller en kort presentation om året som har varit, vilka stöd som kulturnämnden har bidragit med och vad som sker med överskottet från budget 2021, med anledning av covid-19. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor och att få en enskild telefonintervju.

Talesperson som medverkar

  • Conny Brännberg, ordförande för kulturnämnden
  • Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen

Praktisk information

Tid: Tisdag 14 december, kl.13.10
Pressträffen hålls som ett digitalt möte på Teams.

Frågestund under pressträffen/enskilda intervjuer efteråt

För att delta i mötet, anmäl dig till Kimberly Åkerström kimberly.akerstrom@vgregion.se senast 14 dec kl.10.00. Då får du en möteslänk (Teams) innan pressträffen. Anmäl samtidigt om du är intresserad av enskilda intervjuer med talespersonerna efter presskonferensen. Ange vem du vill intervjua och om möjligt dina frågeområden.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker

Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Daniel Andersson (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0766-29 87 43

Ann-Charlott Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare, och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kultur kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland. www.vgregion.se/kultur

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se