Tusentals data samlas just nu in om Skaraborgs kulturliv. Materialet ska hjälpa beslutsfattare att navigera rätt i framtiden. Bakom projektet står Västra Götalandsregionen tillsammans med Skaraborgs Kommunalförbund, allt efter en internationellt framgångsrik modell. I morgon startar en spännande fas i projektet genom ett möte i Skövde.

Grunden för arbetet är teorin om att där det finns stor kreativitet och deltagande i kultur, där finns också en större innovationskraft och benägenhet att vilja prova nytt.

- För politiker och beslutsfattare är det viktigt att kunna se var man ska gå in med handlingsprogram och åtgärder. Om våra undersökningar kan visa att det finns förutsättningar för oväntade platser att utvecklas för att kreativiteten är stor, då vet vi också att det är den rätta platsen för att stimulera för hållbar tillväxt. För kulturnämnden, som arbetar med att ta fram handlingsprogram för näringsutveckling av kultursektorn, är det här ett viktigt och spännande projekt, säger Lars Lundgren, Västra Götalandsregionen.

För Skaraborgs kommuners del ser man en rad positiva möjligheter:

- En effekt av projektet är att kulturens roll i samhällsutvecklingen blir viktigare och mer etablerad. Dessutom får vi en gemensam terminologi och plattform för att prata om kulturens värde. Efter nyår kommer vi veta mer om vilka samband som finns i Skaraborg, mellan kulturell kreativitet och socioekonomi. Då ska vi diskutera de sambanden i ett antal workshops innan vi sammanfattar projektet med en slutkonferens och rapport i maj, säger Annika Stedner, ordförande i projektets styrgrupp och kultur- och fritidschef i Lidköping.

Italienska forskarteam deltar
- Hela modellen bygger på världens mest framstående kulturekonom, Pier Luigi Sacco, och hans teorier om kreativitet som förutsättning för innovation. Kärnan är att genom en matematisk algoritm och stora mängder data undersöka samband mellan socioekonomisk utveckling och deltagande i kultur berättar Christer Gustafsson, som är projektledare för projektet ”Kreativa Kraftfält Skaraborg” och till vardags professor i kulturvård vid Uppsala universitet.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionens kulturnämnd i samverkan med Skaraborgs Kommunalförbund och smygstartade redan i våras. Då tillsattes en arbetsgrupp för att samla in uppgifter om alla de kulturaktiviteter som sker i Skaraborgs kommuner. Gruppen formades inom ramen för ”Bruk för alla” i Falköping, vilket delvis kan ses som ett framgångsrikt arbetsmarknadsprojekt, och man har samlat in 4000 datauppgifter. Nu presenteras resultatet för den referensgrupp som bildas på mötet i Skövde och därefter börjar det verkligt spännande arbetet, säger Lars Lundgren, regionutvecklare på Västra Götalandsregionens kultursekretariat.

Referensgruppen består av företrädare för olika kulturområden och kommuner och ska säkerställa datakvaliteten. De kommer också vara med och analysera de bilder eller modeller som är nästa steg i projektet.

Bilder från superdator
Projektledaren Christer Gustafsson kommer att ta med sig uppgifterna som samlats in till Italien där projektet samarbetar med två forskarteam i världsklass, bland annat vid humanistiska universitet i Milano.
Superdatorer som kan strukturera datan i bilder jobbar dygnet runt i en månad för att producera färdiga bilder, som i sin tur kan avslöja var Skaraborgs kreativa kraftfält finns, och det är just detta som vi vill nå fram till: vart finns det störst deltagande i kreativ kultur i Skaraborg och var finns tillväxten?, säger Christer Gustafsson.

Vill du veta mer om projektet?
Lars Lundgren, regionutvecklare på Västra Götalandsregionens kultursekretariat, tel: 0702-350882
Annika Stedner, ordförande styrgruppen Kreativa Kraftfält Skaraborg, tel: 0510-771192

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se